DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag är Visheten och din Lärare

21 juni 1989

Herre?

Jag är; upphör aldrig att be; följ Mina föreskrifter, älskade; förbli alltid tillgänglig för Mig, din Gud, Jag är alltid nära dig och förser din själ med vad den saknar;

Vishet? Jag skall frikostigt undervisa dig med Vishet; Ståndaktighet? Jag skall blåsa in i din själ så att den blir fylld av iver; Tålamod? Jag skall ge dig Mitt; Uthållighet att gottgöra för dina och andras synder? du kommer att få från Mig; Kärlek? Jag skall fylla ditt hjärta från Mitt; Frid? Min Frid är din; ack, Mitt barn! varför har du slutat att be Mig om dessa Nådegåvor, som kan livnära din själ?

Jag vet faktiskt inte...

kom ihåg, Jag är Visheten och din Lärare, så var beroende av Mig; har Jag inte livnärt din och andras själar så här långt?

Jag skall fortsätta att överösa dig med undervisning som profetia; lita på Mig, sök Mig, vandra med Mig, lyd Mig, älska och tillbe Mig; Jag är Närvarande i varje ögonblick, så känn dig trygg; Jag är Auktoriteten och Lydnaden som sänker sig ned över dig; o, Mitt barn, Jag älskar dig för evigt, oroa inte din själ med att försöka förstå Mina Vägar, för då kommer du bara att föras ut på vindlande vägar som aldrig tar slut; vet att Mina Vägar inte är dina vägar och skillnaden är, vet du, oändlig! godta vad Jag ger dig i Frid, tillåt Mitt Finger att vila på dig; Jag och du, förenade i Kärlek,

kom, vi, oss?

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message