DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Kärleken törstar efter kärlek

19 juni 1989

(Ett budskap för bönemötet i Fribourg hos “den Gode Herdens systrar”.)

Herre?

Jag är; frid vare med er, käraste själar; känn Mig, känn Min Närvaro; Jag är ibland er alla; kom och ta bort denna slöja som ligger tungt över era ögon och se Mig i Min Härlighet;

Jag vet hur svaga ni är och att den minsta storm som Min fiende rör upp, får er att skaka och falla, men misströsta inte i dessa Upprorets Tider, för Jag, Herren som är er Tillflykt och er Tröstare, är närmare er än någonsin; Jag är en Tillflykt för de behövande och de förtvivlade, ett Skydd mot stormarna som Min fiende väckt, en Outsinlig Källa för dem som är törstiga, en Skugga som skyddar er från den brännande hettan i den öken ni nu lever i; Mitt Heliga Hjärta är vidöppet för att välkomna er och ge er vila;

Jag är Kärleken som söker varje hjärta för att trösta och älska; Jag är Kärleken som älskar er för evigt; förstår ni? Jag stiger ned från Min Himmelska Tron och böjer Mig över er för att lyfta er till Mig och mätta er själ direkt från Mina Himmelska Förråd; Jag kommer till er, Mina utsvultna lamm; Jag kommer för att samla er alla i Mina Armars värme; för er skull skall Jag mångfaldiga Mina Nådegåvor över er och med Min Brinnande Kärlekslåga skall Jag uppväcka era döda;

Jag kommer med Mitt Heliga Hjärta i Min Hand och erbjuder er Det; vill ni ta emot Det?

Mina älskade, Dagen närmar sig då varje vision skall gå i uppfyllelse, varje vision skall snart fullbordas och detta i er egen livstid, så öppna era hjärtan och försök förstå varför Min Nåds Ande utgjuts så rikligt över detta släkte; Dagen närmar sig, då alla släkten skall bli ett, under en Herde, runt ett Heligt Tabernakel och Jag, Herren, skall vara den Ende för dem; så be, Mina älskade, be för denna Enhet som Jag, Herren, nu förbereder;

nu är ni skingrade och era betesmarker ofruktbara, Min herdes1 klagan genljuder i hela Himmelen, för Kains söner har brutit hans stav i flera bitar, Förbundet har brutits till flisor, för att bryta brödraskapet mellan dem,2 men Dagen för Min Kropps Härlighet är nära och vilken glädje det skall bli; det kommer att bli en dag av förundran; och Såren som Jag fick i Mina bästa vänners hus skall läkas;

Mitt Heliga Hjärta längtar idag efter kärlek i renhet; allt Jag behöver är ett gensvar av kärlek, har Jag inte av kärlek utgivit Mig Själv som en välluktande offergåva? är det alltför mycket begärt att ni skall överlämna er åt Mig? är det alltför mycket begärt att be om ett erkännande och ett gensvar av kärlek? Kärleken åtrår kärlek, Kärleken törstar efter kärlek, Kärleken tigger om ett gensvar av kärlek;

gör inte uppror mot Min Lag, som är Kärlekens Lag; O, Mina älskade, vad Jag älskar er! varför har så många av er slutat att tillbe Mig? Jag påminner er om att Jag är närvarande under denna Heliga Timme, omgiven av Mina serafer och keruber står Jag i tystnad framför er; Jag, den Heligaste av Heliga, har gett er namnet: Älskade;

fastän ni har syndat mot Mig, har Jag förlåtit er; ni är Min avkomma! kommer Jag att möta er vid Timmen för Tillbedjan, Mina älskade? kommer ni att stiga upp och komma till Mig, Jag, som kommer att vänta vid Mitt Tabernakel? kom till Mig ... kom till Mig ... förneka inte vad Anden erbjuder er i dessa dagar; förbli inneslutna i Min Kärlek och ta emot Min Barmhärtighet; kom ihåg hur allting kommer att förgås och upphöra att finnas till och slitas ut en dag, men er själ blir kvar för evigt;

Jag, Herren, välsignar var och en av er, och ger er Min Frid, så att ni kan ge den till andra;


1 Johannes Paulus II.
2 Här kände jag hur Gud var bedrövad ända till döds.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message