DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag behöver offersjälar

15 juni 1989

Min Gud?

Jag är; urskilj Mig ... bered dig att ta emot Mig, Min ängel, upprepa dessa ord efter Mig:

O Jesu Heliga Hjärta,
Min Herre som jag tillber,
jag ger Dig min vilja,
gör mig till ett redskap
för Din Frid och Din Kärlek,
gör mig till Ditt offer
för Ditt Heliga Hjärtas
Brinnande Önskningar;
amen;

ja, och överlämna dig nu helt åt Mig; Jag behöver offersjälar, så erbjud Mig din vilja, Vassula; var ett med Mig, Jag; som är Kärlekens Första Offer; Min återstod, Min egen, Min myrra, Mitt altare, Jag skall smycka din själ genom att låta dig dela Mitt Kors, Fridens och Kärlekens Kors, intill slutet, Jag och du, du och Jag, förenade i Kärlek;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message