DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag är din Andlige Rådgivare

14 juni 1989

Jesus?

Jag är; Min Vilja är att du skall göra framsteg; vill du det också?

Ja, min Herre, det vill jag, men det är svårt i den här omgivningen.

acceptera din omgivning och allt vad Jag har gett dig; Min Vilja är att ha dig nära Mig, lutad mot Mig och ingen annan; Jag är din Mästare och Jag är din Andlige Rådgivare;

Min Vassula, låt mig läsa ett stycke ur Mitt Ord för dig;

(Jesus lät mig öppna den Heliga Skrift, Syraks bok, 4:11-22: Visheten som lärare. Jag hade öppnat på måfå.)

förstår du? Jag är Visheten och Jag är din Lärare;

Herre, vers 19 oroar mig.

det betyder om du helt och hållet förkastar Mig, men oroa dig inte, Jag skall lyfta dig var gång du är på väg att falla; Jag har berett en särskild plats i Mitt Heliga Hjärta för dig, Min Vassula; tillåt Mig att undervisa dig helt och fullt; Kärleken älskar dig, Jag är nöjd varje gång du kommer ihåg Mig; vill du meditera över allt detta?

ta emot Min Frid;

Min Gud, hur är allt detta möjligt, att Gud talar med mig?

Jag Är; blomma, var med Mig;

Ära vare Gud.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message