DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Vill du komma ihåg Min Närvaro?

12 juni 1989

Jesus?

Jag är;

Jesus, det är svårt ...

(Jag menade hela detta övernaturliga fenomen, som jag fortfarande inte kan förstå...)

blomma, tro som ett barn;

O, så vackert!

runt omkring Mig står Mina änglar, Jag har kommit med Mina änglar;

det är så vackert, Herre!

gläd Mig och sök alltid Kunskap; låt Mina Budord fylla dig med glädje och du skall bli välsignad; gläd Min Själ och säg ”Abba” till Mig då och då; O du som helgats genom Min Egen Hand, var Mitt återsken, var helig; låt Mig vila Mitt Huvud mot ditt hjärta; Jag, Herren-Är-Med-Dig; vill du komma ihåg Min Närvaro?

tänk på Mig för att kunna ge akt på dina handlingar, tankar och ord, ta emot Min Frid;

12 juni 1989

det är Jag, Jesus; kom, Jag är tillsammans med Padre Pio;

Sono con te Vassula; ascolta nostro Buono Signore:

(Padre Pio uppmuntrar mig ofta.)

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message