DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Kom och tillbe Mig

22 maj 1989

(Medjugorje)

Herre?

Jag är;

Jag älskar Dig. Jag tillber Dig, Du Heligaste av Heliga, Helige Jesus.

älska Mig och tillbe Mig, välkomna Mig alltid på det här sättet;

24 maj 1989

Jesus?

Jag är; älskade, älska Mig, Mitt barn, låt denna dag vara en glädjens dag; jubla för Jag, Herren-Är-Med-er hela vägen; kom och tillbe Mig; kom och känn Mitt Heliga Hjärta; kom och förena er med Mig, Mina små;

Jag välsignar var och en av er, Kärleken är med er, Kärleken älskar er;

(Detta budskap var ämnat för vår lilla grupp i Medjugorje. Jesus bad oss på morgonen att komma och tillbe Honom. Senare, vid lunchtid, tillkännagav prästen i kyrkan att det på kvällen skulle bli en kväll av tillbedjan. Vi ”sprang” dit eftersom Jesus kallade oss!)

25 maj 1989

Herre?

Jag är; dotter, skriv inte med brådska; öppna ditt öra och hör Mig; Jag är Kärlek, men Kärleken är så lite älskad; Kärleken är så missförstådd!

kom, vi, oss?

För alltid, Herre.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message