DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag, Herren, behöver Kärlek och Tillbedjan och Enhet

16 maj 1989

Jesus?

Jag är;

svik Mig aldrig, längta efter Mig mer än någonsin; väx till i dina prövningar; lär dem1 att älska Mig, sin Gud; låt dem lära sig att falla ner inför Mig och tillbe Mig, deras Helige; vad har Jag för nytta av deras böner från läpparna? Jag behöver kärlek och tillbedjan; be, Min Själs älskade, för Mina präster, biskopar och kardinaler att de urskiljer Min Vilja:

Jag, Herren, behöver KÄRLEK och TILLBEDJAN och ENHET, alla tillsammans runt ett enda Tabernakel; om de sökte Mina intressen, skulle de förstå hur Mitt Heliga Hjärta längtar efter och önskar denna enhet under Min Petrus ledning, Petrus till vilken Jag Själv har gett himmelrikets nycklar; så be med iver allesammans, att de alla må förstå att Jag, Herren, kallar dem att enas; Jag kallar alla som bär Mitt Namn att återvända till sann enhet, under Petrus-av-Mina-Lamm;

Jag skall senare kalla jordens alla övriga folk, till att erkänna Mitt Namn som den Smorde, Jag skall tala i deras hjärtan;


1 Alla.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message