DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag är känd för att närma Mig fattiga själar

13 maj 1989

Jesus?

Jag är, urskilj Mig fullständigt med den förmåga som Jag har gett dig;

saliga är de fattiga i anden, för himmelriket tillhör dem; var välsignad; ta dig i akt för den onde som mångdubblar sina ansträngningar för att få dig modfälld; Jag hjälper dig att inte falla i hans fällor; Jag jämnar vägen för dig, har du inte märkt det?

Jo, min Herre, det har jag och jag välsignar Dig.

kom ihåg, det är Jag som får dig att göra framsteg, käraste själ; glöm aldrig din otillräcklighet och din oförmåga att ens kunna andas utan Mig; kom alltid ihåg hur Jag arbetar; Jag har utvalt dig och även andra själar, till att ta emot Mina Budskap; Jag är känd för att närma Mig fattiga själar; för att hela dem och göra Mitt Ord känt genom dem;

Herre? Vågar jag säga något?

Kärleken lyssnar;

Herre, många gånger förmedlas Ditt Ord, men ofta varken lyssnar eller tror man på Det.

Jag vet, men likväl sker ingenting förgäves, för även om många inte lyssnar, finns det några som gör det; så även om bara ett enda frö börjar växa, är detta värt alla dessa uppoffringar;

Herre, av Nåd och Medlidande ger Du oss alla dessa budskap, det kunde ju ha varit massor, som läser dem och blir omvända, men nu är det inte så. Dina budskap bekämpas och ignoreras många gånger av Dina egna.

detta, Min blomma, är det stora avfallet i Min Kyrka; Min Kyrka är fylld av Kains söner; de har upphöjt sig själva i Min helgedom, de ägnar mer uppmärksamhet åt formaliteter än åt Min undervisning om Kärlek; Jag har anförtrott dem miljontals själar för att kärleksfullt leda dem till Mig, men de har tagit bort nyckeln till kunskap och de går varken in själva eller tillåter någon annan att göra det,

Herre, hur länge måste vi ännu lida detta?

inte så länge till, förtrösta på Mig, kom, Jag skall läsa ett stycke för dig ur Mitt Ord;

(Jesus visade mig på Jer 4:5-31.)

skapelse, dröj inte; omvänd dig och lyssna till Mitt Ord; kom, vi, oss?

Ja, Herre, och jag tycks aldrig säga det dessa dagar.

och Jag vill att du säger det, Vassula ... le mot Mig,

Du är verkligen?

Jag är; blomma, hur många gånger behöver Jag säga dig det?

Jag vet, Jesus, men jag tycker om att höra Dig bekräfta det.

inse då hur Jag också älskar att höra dig upprepa Mitt Namn; Jag tröttnar aldrig på att höra Dig kalla på Mig; ha alltid Mitt Namn i dina tankar, i ditt hjärta; uttala alltid Mitt Namn överallt; tala om Mig, det förhärligar Mig,

Åh Jesus, Du har gett mig så mycket, välsignat vare Ditt Namn. Ära vare Gud.

ta emot Min Frid, vill du kyssa Mina Fötter?

Ja, Min Herre.

(Jag kysste Herrens fötter i anden och på ett krucifix.)

förhärliga Mig genom att förbli trogen mot Mig;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message