DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Att vara omvänd är att längta efter att vara med Gud

12 maj 1989

Jesus?

Jag är; känn Mig och betrakta Mig; Jag är Kärlek och Helig;

älska Mig och var helig; Jag skall undervisa dig, för Jag är Visheten; kom, Min Moder älskar dig, Hon kommer nu att skriva Budskapet;

(Budskap för mötet den 19 maj i Martigny.)

Mitt barn, Jag, din Heliga Moder, välsignar dig; här är Mitt Budskap:

frid vare med er alla, Jag älskar er alla och välsignar er; var uppmärksamma och lyssna till Våra Rop i denna tid, inse att tiden är kort;

Jesus och Jag kallar på er natt och dag för att ni skall omvända er; Våra Kallelser till omvändelse når över hela världen nu och skall mångdubblas; det brådskar, Mina barn;

idag plågas Mitt Hjärta därför att så många av er inte tycks förstå hur angelägna Våra Kallelser är; Jag ber er att begrunda och rannsaka er själva, pröva er och se om ni är omvända och vandrar på Guds Väg; Mina älskade barn, det är inte bara att tro på Gud och be, att vara omvänd är att behaga Gud, att vara hos Honom i kontemplation; att vara omvänd är att vara helig och leva i helighet; att vara omvänd är att sluta fred med Gud och älska Gud av hela sin själ; tänk på den kärlek Jesus låter flöda över er; lev i Kristus, rena er och öppna ert hjärta helt och hållet så att Jesus kan hela er; att vara omvänd är att längta efter att vara med Gud, att längta efter Honom av hela sitt hjärta;

många glömmer att den största andliga gåvan är kärlek; Jag påminner er på nytt om Jesu befallning: älska varandra så som Jag älskar er; behaga Mig och lev Våra Budskap; var Våra små språkrör, som sprider Våra sädeskorn överallt, låt dem som har öron höra; inse hur angelägna Våra Budskap är;

Jag är glad över att se er alla församlade här i kväll; Vi välsignar alla era religiösa föremål som ni har med er; låt denna kväll bli en speciell kväll av eftertanke, en genomgripande rannsakan av er själ; Jesus och Jag är alltid närvarande för att hjälpa er, så tala till Oss med ert hjärta och Vi skall lyssna;

Jag välsignar er alla i Faderns och Sonens och den Helige Andes Namn, amen;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message