DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Stå till Min tjänst

28 april 1989

Herre?

Jag Är;

Jag tackar Dig
Jag tackar Dig och prisar Dig för Dina under
som Du bokstavligen överöser oss med.
Mitt hjärta jublar och upphöjer Ditt Heliga Namn,
Du är min Sköld som skyddar mig,
Du är den Rättfärdige Domaren.
Jag ger Dig min vilja.

Min Vassula, ge Mig alltid din vilja; stå till Min tjänst, var villig att vara Min skrivtavla, tillåt Mig att använda din hand; vägra Mig ingenting så skall Jag handla i dig; tillåt Mig att hålla ett fastare grepp om dig; käraste själ, inse hur oanvändbar du är utan Mig; Jag är Visheten;

Mitt Budskap kommer att läsas av många, också efter din död; Det kommer att nå ut till jordens alla hörn och föröka kärlek, tro och hopp; lita på Mig, Mitt barn; Jag är din Lärare, din Frälsare, din Frid, din Skapare och Han-Som-Älskar-dig-Mest;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message