DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Välsigna dem som förföljer dig

11 april 1989

(Idag börjar den verkliga förföljelsen. Jesus lät mig förstå att under denna grekisk-ortodoxa påsk skall jag få känna Hans Lidande. Vi närmar oss vår påsk.)

Herre, många anklagar mig för att vara en falsk profet. De söker efter ett bevis mot mig, om än falskt, med vilket de kan säga att budskapet inte är gudomligt. Det finns redan flera falska vittnen. Jag anklagas för att vara i en demons tjänst, för att förstöra en annan karismatikers rörelse.

håll fast vid Mig; frid, Mitt barn, förvägra Mig ingenting; Vi1 är båda med dig, kom ihåg att det är Satans rök och tro mig, rök består aldrig; den förflyktigas och löses upp;

Vassula, Jag, din Gud, älskar dig med en kärlek som du kommer att förstå först i Himmelen;

var välsignad Mitt barn, för alla de smädelser som du får ta emot och för alla de falska påståenden de anklagar dig med; var glad, för din lön skall bli stor i Himmelen; tror du Mig nu? hur många gånger har Jag sagt att du skall bli förföljd så som Jag blev förföljd? Mitt Budskap kommer att dra till sig många hjärtan, men några kommer, trots detta, att vända sig emot dig, utan att veta att det är Mig de fördömer, eftersom de fördömer Mitt Budskap; har Jag inte sagt att de kommer att skärskåda dig för att hitta något fel? precis som de gjort med andra som Jag har sänt? välsigna dem som förföljer dig, be för dem som anklagar dig, förlåt dem alla av hela ditt hjärta, lär, Min Vassula, att Jag är Kärleken; älska Mig, Jag behöver denna kärlek för att kunna ge den till andra; älska Mina bröder som Jag älskar dig;

Men Herre, några är fullständigt förblindade!

lita på Mig, du lilla, med Mitt Ljus skall Jag upplysa och skina över många;

Min Själs välsignade,2 har du glömt Mitt Lidande? Jag led på grund av Kärlek, var nu ett med Mig; det är Jag som tillät allt detta att ske som det gjort, för att du skall smaka samma Bägare som Jag drack ur under Mitt Lidande; 3 Jag älskar dig, och det är på grund av denna Min kärlek, Mitt barn, som Jag har låtit dig dricka ur Min Bägare; Jag uppväcker små själar för att forma dem och göra dem till små avbilder av Mitt Lidande; lycklig är du, du som har gett Mig tillåtelse att med Mina Gudomliga Händer forma ditt hjärta och din själ till ännu ett litet krucifix;

gläd dig, själ! gläd dig och var glad över Min Gåva! men kom ihåg, du lilla, att under denna himmel där du lever, finns också rovgiriga vargar i fårakläder; de är de falska profeterna som Jag varnat dig för;

(Jag bad Herren att ge mig ett svar om dessa människor, och den här gången från Bibeln. Jag öppnade Bibeln och mitt finger föll på Jer 23:10, och framåt. Detta stycke talar om falska profeter: en av mina anklagare är en falsk profet.)

älskade, frukta inte, Jag är framför dig; var glad att de förtalar dig på alla möjliga sätt; Mina Ögon följer dessa människor och Jag hör deras tungor och Jag känner deras hjärta;

Ja, men Du är med mig och jag har inget att frukta.

fatta mod, Jag skall ge dig Min Styrka så att du kan fortsätta; vi, oss?

I all evighet.

(Som om alla dessa förföljelser inte vore nog, nekades vi tillträde till den stora lokal vi hyrt för våra möten. Utan förklaring, trots att vi hade reserverat den i god tid. De sa att de inte ville förknippas med religiösa rörelser. Där stod jag med 200 personer och ingen lokal, bara en vecka före vårt möte Men Herren kom till vår hjälp. Herren gjorde det möjligt för oss att vara i Hans Kyrka, en liten kyrka, som tillhör kapucinerna. Ja, Hans Majestät valde de mest ödmjuka och fattiga av alla bröder, som ett Tecken för dem som förföljer Jesu Budskap.)


1 Vår Heliga Moder och Jesus.
2 När jag hör dessa ord från Guds Mun, smälter jag helt enkelt och Hans Majestät låter mig känna detta “tält” över min kropp mer än någonsin. Jag känner att den landsflykt jag är i är oändlig...
3 Här lät Jesus som om Han erbjöd mig en ynnest! och jag är glad att Han har gett mig Sin Bägare.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message