DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Slut fred med Gud

1 mars 1989

(Den Helige Mikaels budskap för sammankomsten.)

Vassula, Ära vare Gud! lovad vare Herren! Herrens Barmhärtighet är Gränslös, Herrens Nåd vilar över dig; vakna! vakna! kom tillbaka till Herren, alla som har övergivit Sanningen, återvänd och omvänd er! be för era bröders omvändelse, ge akt på Herrens varningar; fred, fred, slut fred med Gud!

Jag, den Helige Mikael, är nära er för att försvara er; be utan uppehåll, era böner behövs mer än någonsin i dessa fastetider;

Jag välsignar er i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn, amen;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message