DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Himmelska Verk

28 februari 1989

(Jag kände mig alldeles uttorkad, förfärligt ofruktbar och kall.)

Min Vassula, hur kan du tvivla på Min Kärlek? tillåt Mitt Finger att vila på dig; Visheten skall undervisa dig; kom ihåg vem det är som vägleder dig, tänk! tillåt Mig att använda essensen av din kärlek för att värma upp andra hjärtan som är kalla och inte älskar Mig; Jag har redan undervisat dig om dessa Himmelska Verk, inte sant?

Ja, det har Du Herre, men det oroar mig medan det varar.

Jag är nära dig hela tiden, du behöver inte frukta dotter;
kom, vi, oss?

Ja Herre.

hur kommer det sig då att Jag inte hör dig säga det? kom, Jag skall påminna dig om Min Närvaro;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message