DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Tillåt Mig att få vara Allt i din obetydlighet

26 februari 1989

Herre?

Jag är; ta emot Min Frid; Jag har undervisat dig i mer än tre år nu, inte sant?

Ja, Herre, det har Du.

var förtröstansfull då, Jag skall inte överge dig nu; Mina band är Eviga Band, du är sammanbunden med Mig, Jag och du, du och Jag, för evigt i Kärlekens förbund; O ja!1 längta efter Mig, Min Nåd är över dig; längta efter Mig, din Gud; längta efter Mig, din Fader; låt Mig känna att du inte hör till världen; behaga Mig, blomma, och vänd dig mot Mig och sök Mitt Ljus; törsta efter Mig, liksom en blomma som behöver skötsel för att behålla sin skönhet; var i behov av Mig, var i behov av Mitt Ljus, var i behov av Mina Källor; väx, älskade, väx i din tro;

kom, Jag skall viska i ditt öra det avsnitt från Skriften som du skall läsa vid nästa möte; luta dig mot Mig så skall Jag stödja dig; kom ihåg, du är ingenting, tillåt Mig att få vara Allt i din obetydlighet; Jag skall alltid se efter så att din lampa har olja, Jag skall aldrig låta den bli tom; Jag skall hålla din låga brinnande, Jag skall aldrig lämna dig i mörker; Min Vägledning skall ske i Frid, därför vill Jag att du aldrig släpper Mig med blicken;

Herre?

Jag är;

Får jag fråga Dig om en sak?

känn dig fri att fråga;

Herre, Du har uppväckt mig från de döda, inte sant?

Jag har uppväckt dig;

Herre och Frälsare,
Du mättar mig i överflöd,
Du vakar över mig dag och natt
för att inte ondskan skall hemsöka mig,
Du lyfter mig till Dig när jag förtrampas av mina förföljare,
Du är min Vårdare, Ledare, Lärare, Make, Helige Följeslagare,
Du är Gud, full av Ömhet,
tillåt mig att fråga Dig detta, Herre:
Du har utgjutit Din Ande över mig,
kommer Du inte att utgjuta Din Ande över mina bröder också?
Du har sökt mig bland de döda och Du har uppväckt mig,
kommer Du inte att väcka upp resten av de döda?

Min Vassula, Jag skall uppväcka de döda; Jag är redan nära dessa döda kroppar, för de kommer att få se omkring sig något som aldrig blivit berättat och de skall bevittna något som aldrig tidigare blivit hört; de som aldrig har hört talas om Min Skönhet skall få se Mig, Ljuset, och de som aldrig hört talas om Min Kärlek skall förstå och bli omvända; de skall bli de nya kärlen för Mitt Ord och föra era unga tillbaka till Mig; ja, det blir främlingar som skall återuppbygga Min Kyrka; de skall återuppbygga de gamla ruinerna, de skall resa upp vad som nu är ödelagt, de skall återställa allt som nu är lagt i ruiner; har du inte märkt?

De är bara så få jämfört med de ödelagda ruinerna av Din Kyrka, Herre.

Jag skall mångfaldiga dem, vänta bara och se; Kärleken skall återvända som Kärlek; Jag är alltid med er; kom nu, vila i Mig, vi, oss?

För evigt!


1 Jag kände plötsligt en stark längtan efter min Himmelske Fader, en slags nostalgisk längtan att få vara hos Honom, närmare; jag kände mig som ett föräldralöst barn, en änka, denna längtan efter Gud är mycket smärtsam.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message