DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Urskillning

5 februari 1989

Vassula, ta emot Min Frid; tillåt Mig att förklara Mitt Budskap; du skall inte ta några avsnitt bokstavligt; du kan helt enkelt inte göra dessa saker som Jag kräver av dig;

till att börja med, trots att Jag skriver “du“, betyder det i verkligheten inte du själv! hur många gånger har Jag skrivit “förnya Min Kyrka, Vassula“?Jagkommer att förnya Min Kyrka med Min Makt; blomma, Jag kommer att vara Den som skall välsigna Mina barn av Garabandal;

Min blomma, Jag avser att ena Min Kyrka; har Jag inte också skrivit “ena Min Kyrka, Vassula“? men tror du verkligen att det kommer att vara du som skall ena Min Kyrka? här är Mina Ord åter symboliska; nu vet ni, så lura inte er själva i fortsättningen, Jag skall utföra hela Arbetet; Mina änglar, Jag har gett er många nådegåvor, använd dem, bli inte förvirrade! känn Frid; ge Mina lamm näring genom Mitt Gudomliga Budskap och förlita er på Min Vägledning; Jag älskar er alla;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message