DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag Är Kärlek

24 december 1988

(Julafton)

Jesus?

Jag är, älskade;

Idag är det Din Födelses afton.
Herre! Jag gläder Mig så mycket,
Älskade, Heligast av Heliga!
Lovad vare vår Herre!
O Gud, låt Mig uppgå i Din Helighet
och lär Mig att leva heligt.
Låt Mig uppgå i Dig, du Evige,
i Din Renhet, som renar mig.
Älskade, helga oss, Dina barn,
och förena oss alla in i en Fålla,
så att vi förhärligar Dig och lovprisar Dig runt ett enda Tabernakel.
Låt Din Sannings Helige Ande stiga ned över oss alla
och visa oss Sanningen.
Låt Ditt Ljus vara vår ledstjärna i detta dunkel,
och led oss i Sanningen,
som för oss alla samman under en herde innan Din Återkomst.
Herre, KOM!

o älskade själ, Jag skall omsluta er alla i en enda Fålla och Mina Egna Armar skall vara er Inhägnad och Mitt Heliga Hjärta ert Hem; Kärleken skall återvända som Kärlek; ja, Mina älskade, be för Min Återkomst; Jag är Kärlek, Jag är Livets Högsta Källa, så kom till Mig, er Frälsare, kom ...

Ja, Herre.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message