DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Visheten har fostrat dig
Jag ger också till de mest odugliga av själar

14 februari 1987

(Efter att ha läst “Memorare“ av den helige Bernhard (en liten bön till jungfru Maria).)

hela vägledningen kommer från Gud;

Vassula, kan du höra Mig? lyssna igen Vassula, det är Jag, heliga Maria, var inte rädd för Mig; Vassula, Jag känner dina svårigheter att förstå att allt detta verkligen händer, men Jag ber dig att förtrösta på Gud; föröka din tro;

Han arbetar i dig barn; hindra inte dig själv från att underkasta dig; överlämna dig i Hans händer och gör vad Han ber dig om; Jag är nära dig och hjälper dig; var lugn för Han leder dig;

Vassula, Jesus formar dig till att bli stark för att kunna stå emot frestelser; Han mättar dig och ger dig allt du saknar;

kom ihåg, dotter, Visheten har fostrat dig; förstå varför;

Det är inte bara för mig, allt det här, utan för andra också?

ja, du formas till att bli Guds budbärare;

Jag vet inte hur jag ska kunna vara Guds budbärare.

Gud har predikat för dig och lärt dig att älska Honom; lita på Honom för Hans rikedomar är oräkneliga och Hans Barmhärtighet ofattbar; Han älskar dig med outsäglig ömhet och vakar över dig med kärleksfulla ögon; varje himmelskt ord lever för evigt;

Jag måste lära mig att älska Dig mera.

Jag skall lära dig, känn frid;

(Senare)

Vassula, det är Jag, Jesus; Jag ger dig kraft att möta Mig;

gå framåt med Mig för Jag skall befästa Mina givna ord så att många kan läsa dem och dra nytta av dem; dotter, när Min vägledning har fullbordats, skall Jag förbereda dig att möta Mig; Jag längtar efter att ha dig nära Mig;

Vassula se på Mig;1 är du glad över att möta Mig på det här sättet?

Ja, mycket. Jag förtjänar alls inte den här nådegåvan.

ta emot den; ta emot vad Jag ger, Jag ger också till de mest odugliga av själar; Vassula, har du hört att Jag ger vishet till barn och inte till de lärda och kloka;

Ja, det har jag, varför är det så?

därför att barn är Min svaghet, de låter Mig forma dem;

Jag väljer ovärdiga själar att forma, sådana som vet litet eller nästan ingenting; Jag skall förse dig, Vassula, för Jag är rik; med Mig kommer ingenting att fattas dig;

Jag älskar dig, förstår du hur lycklig du gör Mig var gång vi möts? Jag känner glädje när Jag äntligen har dig nära Mig; skulle inte en far glädja sig över att ha återfunnit sitt förlorade barn? du var förlorad och Mitt Hjärta var helt sönderslitet av sorg; du hade vandrat bort och lämnat Mig i förtvivlan; Jag sökte efter dig och fann dig; skulle Jag då inte glädjas över att ha dig nära Mig? Vassula, nära Mig kommer du att lära dig; Jag skall lära dig alla dygder så att du kan förhärliga Mig; Mitt barn, lär dig att insupa rättfärdighetens dagg; lär dig att förhärliga Mig; lär av Visheten; Jag älskar dig; gå nu i frid och kalla på Mig när du vill; låt oss be tillsammans,

(Vi bad.)

var nu Min följeslagare och behåll Mig i ditt hjärta;


1 Jag såg in i Jesu ansikte. Han såg rakt på mig.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message