DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Lär er hur ni ska bedja - Lev heligt

16 december 1988

Herre?

Jag är, här är Mitt Budskap för dagens möte;

Jag skall be Mina blommor om detta: Mina blommor, Jag vill be er alla att lära er hur ni skall be; när ni ber, be från hjärtat, Jag behöver böner som kommer från hjärtat och inte från era läppar; be inte snabbt, samla er och be långsammare, medan ni ser på Mig; Jag är Närvarande, låt era böner nå Mig;

lär er att vara i ständig bön; med detta menar Jag inte att ni skall ligga på knä timmar i sträck, nej; men bara genom att komma ihåg Min Närvaro kommer ni att vara i ständig bön; ert sinne kommer att lyftas till Mig; allt ni säger, gör eller tänker kommer att vara för Mig; Jag behöver hängivenhet och trofasthet; älska Mig gränslöst och längta efter Mig;

Jag är er Frälsare och Tröstare, så kom till Mig utan att tveka; Jag skall trösta er alla; Jag skall ge er hopp, så minska inte era böner och offer, öka dem genom att vara i ständig bön; Jag, Herren, skall avsluta Mitt Budskap genom att ge er ett motto för 1989;

“Lev heligt och löna ont med kärlek;
älska varandra, så som Jag älskar er;”

Jag är Frid och Kärlek och Jag välsignar er alla;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message