DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Lycklig är du när människor skymfar dig
Små blommor

7 december 1988

(Budskap till gruppen.)

(Jungfru Maria)

Min Vassula, ta emot Min Frid;

älskade barn, Jag välsignar er; Jag är er Heliga Moder som lider precis som ni, över den livlöshet som breder ut sig; bli inte modfällda, Jag är vid er sida; Jag skall uppmuntra er att föra ut Jesu Budskap om Frid och Kärlek;

se, Jesus uppenbarar Sitt Budskap genom detta svaga redskap, en spröd blomma som Han format; men många präster kommer att vägra tro,1 de verkar inte förstå Guds Oändliga Rikedom! många av dem skulle inte tro, även om de skulle se syndare tro och omvända sig! dessa syndare kommer att gå in i Himmelriket före dessa präster;

var inte rädda, Mina älskade; Jag, er Heliga Moder, ser allt som händer, Jag kommer alltid att uppmuntra er; Jag kommer alltid att trösta er, tro och stöd er alltid på Jesus;

Vassula, Mitt barn, lycklig är du när människor skymfar dig och förföljer dig och på alla sätt förtalar dig för Jesu skull; jubla och var glad, för din lön blir stor i Himmelen; på detta sätt förföljdes profeterna före dig, Mitt barn; 2 det finns många präster som tror på Guds tecken och uppenbarelser i denna tid, men av rädsla för att bli förföljda, gömmer de sina känslor; dessa präster borde be, be, be, till Jesu Heliga Hjärta om mod; Jesus kommer att ge dem mod;

Jag skall avsluta Mitt Budskap med att välsigna er, i Faderns, Sonens och den Helige Andes Namn;

(Jesu Budskap till gruppen)

Vassula, redigera Mitt Budskap; Jag vill ge detta Budskap till alla som kommit till oss;

ack... Mitt barn, låt dem få känna Mitt Heliga Hjärta! fem av Mina Sår är vidöppna för alla som vill komma in och dela Mina smärtor! Mina älskade, det är Jag, Jesus, Jesus, er Frälsare, som uppenbarar Mig genom detta svaga instrument, för att ge er och alla Länder Mitt Heliga Budskap om Frid och Kärlek; Jag, som är den Högste och över allting, böjer mig ända ner till er, Mina små blommor, för att kunna nå er; i Min Oändliga Kärlek och i Min Gränslösa Barmhärtighet kommer Jag för att erbjuda er Min Frid och Min Kärlek;

Jag är denna världens Ljus, och Jag kommer för att lysa upp denna mörka värld som ni nu lever i; små blommor, ni behöver Mitt Ljus; liksom varje blomma behöver ljus och solens strålar för att leva, behöver även ni Min Kärleks Strålar för att leva för Kärlek och i kärlek, ty sådana är Min Nåds rikedomar; Jag älskar dig skapelse till dårskap! Fortsätt med era böner, er botgöring och era kärleksgärningar, för alla dessa handlingar är en balsam på Mina Sår; Jag älskar er, och på grund av denna kärlek Jag har till er, skall Jag se till att nya frön skall spira i denna ödemark som er tidsålder blivit, frön av Frid och Kärlek;

Jag skall stiga ned bland de döda för att uppväcka dem och göra dem till Mina hängivna tjänare, som ärar Mitt Heliga Namn och förhärligar Mig; små blommor, dagarna är så nära, dessa dagar som Jag talat till er om, då en Ny Jord och en Ny Era av Kärlek skall komma ned från höjden; allt detta skall ske; och Skriften skall så fullbordas;

Mina älskade barn av Mitt Ljus, var förenade och alltid nära Mig, var med Mig, och be för era bröder som är vilse; be för de prästvigda själar som sargar Mitt Heliga Hjärta genom att förneka Mina Tecken; sprid Mitt Budskap om Frid och Kärlek, förkunna Det för alla Länder; förhärliga Mig genom att dela ut denna Skörd3 som är färdig, Den kommer att ge näring åt många;

Mina Ögon och din Heliga Moders Ögon vakar över er; Vi ger er Vår Frid; ta emot denna Frid och dela Den med andra;

Jag välsignar er alla;


1 Ordet Präster, som återkommer fyra gånger i detta budskap är en översättning av engelskans Ministers, eg. ”protestantiska präster”. (övers. anm.)
2 Matt. 5:11-12
3 Budskapen.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message