DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Ta emot Mina barn
Guds Moder

3 december 1988

(Budskap för mötet den 16 december)

Min Herre?

Jag älskar Dig,
jag längtar efter att vara med Dig,
tack för att Du har gett mig
den här gåvan,
att få vara med Dig
och känna Dig så nära.
Tack för att Du undervisar mig
och lyfter mig till Dig.
Ära vare Gud.
Lovad vare vår Herre.
Välsignad vare vår Herre.

Herre?

Jag är; gläd Mitt Heliga Hjärta genom att tro med ett barns tro; försök inte förstå varför Jag har valt dig och lyft dig till Mig ... bara ta emot utan att fråga varför eller vem; ställ inga frågor, acceptera bara vad Jag har gett dig;

o Mitt barn! Jag stod bakom din dörr i åratal!

Förlåt mig, Herre.

Jag har förlåtit dig; Jag förebrår dig inte, eftersom detta är en sak som tillhör det förgångna; Jag vill bara visa dig den glädje Mitt Heliga Hjärta känner, när Jag nu är tillsammans med dig igen; Jag har format dig till att ta emot Mig; så behaga Mitt Heliga Hjärta och ta emot Mina barn; när du tar emot dem, tar du emot Mig; Jag för dem hela vägen till din tröskel; offra din tid; de behöver Min Frid, de behöver bli uppmuntrade; uppmuntra dem att närma sig Mig förtroligt, men utan att glömma att Jag är Helig;

Herre, är det Din önskan att vi ska ha dessa möten?

det är Min Vilja; håll fast vid Mig och låt Mig leda dig; överlämna dig till Mig; Jag, Jesus är framför dig;

Herre, det är i sin ordning, eller hur, att läsa budskapen under dessa möten?

du förhärligar Mig, älskade;

Tack, min Herre!

glöm aldrig att Jag leder dig, lita på Mig; de som älskar Mig kommer att lära sig att växa i Min Kärlek, så att de i sin tur kan föra andra till Mig, till att älska Mig; Mitt Heliga Hjärta står i Lågor av Kärlek och är angeläget om att föra er alla in i Dess djup; Jag törstar efter kärlek; allt Jag önskar av er är Kärlek, för Kärlek är Roten till Dygdens Träd;

kom, alla som inte har försonats med Mig, kom, kom och Försona er och ta emot Min egen Frid;1 kom och dela Min Kärlek, kom alla ni som ännu inte har förstått Mig, slut Fred med Mig, kom och slut Fred med Kärleken; Jag, er Herre Jesus Kristus, önskar att ni blir Mina barn av Ljus; ja, Mina lärjungar av Frid och Kärlek, som ärar Mig;

O Herre! några kommer att bli förföljda som i alla andra tider!

Jag vet, Mitt barn; några kommer att bli förföljda av dem vilkas hjärtan ännu är stängda och som resonerar med sina förstånd och inte med sina hjärtan; men genom Min Nåd skall Jag dra även många av dem in i Mitt Heliga Hjärta; fatta mod, små blommor, Jag är bredvid er och Mina Ögon vilar på er, så var inte rädda; det är Min önskan att Mitt Budskap om Frid och Kärlek sprids från Norr till Söder och från Öster till Väster, så tro på Mig; Jag har förberett Det i hemlighet för er Tidsålder;

i Mitt Budskap ber Jag att Mina Kyrkor enas, för liksom Fadern och Jag är Ett, måste också Min Kyrka vara En, helt enad och i samma Fålla; Jag har valt Petrus till att vara er beskyddare och bevara er i Sanningen till Min Återkomst, men människor har varit olydiga mot Mig, de har splittrats och förkunnat sina egna regler;

Jag säger er sannerligen, lyssna inte till dem som sätter sig upp emot Petrus, Petrus-av-Mina-Lamm, som nu är Johannes Paulus II ... för han är Min utvalde och Min Själs älskade; lyssna inte till dem som fördömer honom, de har blivit vilseledda;

Mina älskade, när ni nyligen splittrades, slets delar av Mig bort; ja, de insåg inte att de har slitit bort en del av Min Kropp; o Mina älskade ... förtjänar Jag detta? ... varför sarga Mitt Hjärta? ... varför sarga er Guds Hjärta? ... varför fylla Mina Ögon med fler Blodstårar?2 Jag bönfaller er, som en tiggare som blivit förlamad av sina egna vänner, att ni alla återvänder till Petrus och blir ett, liksom Fadern och Jag är Ett; Jag kallar också alla dem som förnekar Min Moder,3 att öppna sina öron och höra, Min Moder är Himmelens Drottning; Hennes Namn är Guds Moder;

Jag förebrår inte dem som inte visste om det, Jag försöker bara föra er tillbaka till Sanningen; Jag ropar också efter denna världens omvändelse, Jag påminner också dem som har glömt Min Allmakt att de inte skall jämföra Mig med sig själva;4 Jag påminner er alla om att ni lever i Tidens Slut och att Mina Tecken därför har ökat ... Skriften håller på att uppfyllas ...

Jag är Frid och Kärlek; Jag, er Herre Jesus, är full av Barmhärtighet, ja, Min Barmhärtighet är Stor; tro på Min Barmhärtighet, men utan att någonsin glömma att Jag också är en Rättvisans Gud; ;

Min rening, som Jag skall sända ned, kommer att vara av kärlek; missförstå eller misstolka inte detta genom att kalla det: hot från Gud; Jag hotar er inte, Jag varnar er av kärlek; precis som en far varnar sitt barn och försöker tala honom tillrätta och få honom till besinning, så försöker också Jag att tala förstånd med er och visa hur fel många av er har och hur vilseledda ni är, och hur synder kan hindra Mitt Ljus;

Jag kommer för att väcka er, för många av er sover djupt; Jag kommer till er alla i Min Gränslösa Barmhärtighet, för att uppväcka de döda; Jag kommer för att be er, i Min Oändliga Kärlek till er alla, att omvända er och ändra era liv och vara heliga; lev i helighet, för Jag är Helig;

Jag ger er Min Frid så att ni kan känna Frid, och kan ge denna Frid till era bröder;

kom nu, samla er i bön inför slutet av detta år; kom och älska varandra som Jag, er Herre älskar er;

Jag välsignar var och en av er;


2 Jesu porträtt visade sig i ett tillstånd av extremt lidande. Hans Ögon var fyllda med blod med en blodskorpa runt omkring...
3 Protestanterna
4 De som rationaliserar Guds Verk av idag.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message