DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag är er Överstepräst
Jag skall gudomliggöra er, ty Jag är Gudomlighet
Kom, och trösta Jesus

21 november 1988

Ära vare Gud, Välsignad vare vår Herre! Min Herre?

Jag är; känn hur Mitt Heliga Hjärta är;

(Jesu Heliga Hjärta är det mest milda, varma och förlåtande av alla hjärtan.)

Hur kunde jag motstå Dig?

(Budskap för vårt möte)

Jag är Kärlek; Jag är Kärlekens Högsta Källa, så gör inte motstånd emot Mig; kom till Mig, kasta er i Mig, för Jag är en Ocean av Ömhet och Frid; hämta från Mitt Heliga Hjärta och fyll era hjärtan till brädden; Jag skall smycka er, Jag skall fullkomna er; kom och ät av Mig så skall ni leva i evighet,1 för Jag är det Levande Brödet, Livets Bröd!2

Mina älskade, tvivla inte på Min Försyns Kallelser; Jag är ännu med er alla, Jag är på era möten, Jag hjälper och är närvarande, känn Min Närvaro; Jag är Översteprästen som talar i era hjärtan och uppmuntrar er alla att närma er Mig, Jag försöker ständigt att föra er närmare Mig; åh! vad Jag längtar efter att få hålla er alla i Mina armar och med stor Ömhet omfamna er alla! vad Jag längtar efter att ni skall närma er Mig och bli förtroliga med Mig! Jag är er Överstepräst, men också er Helige, er Broder, er Vän, er Make, Jag är er Skapare och ni är alla Min avkomma ...

Vassula, Jag är och skall alltid vara närvarande på dessa möten; dina tal skall komma från Mig, ur Min Mun skall dina ord komma;3 har Jag inte sagt att Jag skall bevattna Min fruktträdgård och låta regn falla över Min trädgård? Jag skall utbreda Mig över er alla, som morgondimman, och låta Min Dagg av Frid och Kärlek falla över er alla; så gör inte motstånd mot Mig, Jag avser att smycka dig, skapelse! saliga de som öppnar sig för Mig och låter Min Dagg av Frid och Kärlek tränga in i dem; saliga de som är trogna mot Mig och älskar Mig, för Jag skall föra dem ännu närmare Mig och övertäcka dem med Min Kärlek;

ni är skapade till Min Avbild och ni är kallade att leva i denna Avbild, en Avbild som många av er har glömt, men Jag, Översteprästen, skall påminna er om Min Gudomlighet och om Min Helighet; Jag skall påminna er om att Jag är Helig;

Jesus?

Jag är, Jag skall påminna er alla om att Jag är Helig, så att ni lever heligt; Jag är Kärlek, och för Min Oändliga Kärleks skull ger Jag er varningar och tecken på olika platser över hela jorden; har Jag inte sagt att Hjälparen, den Helige Ande, som Fadern skall sända i Mitt Namn, skall lära er allt och påminna er om allt som Jag har sagt er?

(Jungfru Maria)

blomma, ta emot Min Frid; var försiktig nu, var lydig så behöver du inte frukta något; O Vassula, Jesus älskar dig gränslöst; Han bryr sig om dig; du och Han delar Hans Kors; Jesus kommer aldrig någonsin att överge dig; ja, det är Jag, kom, vila nu; Jag är med dig; vi, oss?”

Jesus?

(Fortsättning på budskapet för mötet.)

Jag är; Jag är er Herre, den Korsfäste; barn av Min Själ, Mitt Hjärtas älskade, Kärleken lider oerhört;

förstå hur Jag känner Mig; Jag känner Mig övergiven, bortglömd och förrådd av Mina egna; Jag är idag på Mitt Kors och genomlever Min andra Passion; jorden är torrare än någonsin tidigare och ni, Mina älskade, lider av följderna; ni är offren; många av er är utsvultna, andra är ständigt förledda av den Onde, vad Jag ömkar er alla! Mitt Hjärta blöder när Jag ser allt detta från Mitt Kors; Mina Ögon är fyllda av Blodstårar;

Jag ger er alla så många tecken, ändå är det mycket få som lägger märke till dem; kom till Mig i era böner, Jag är Närvarande och Jag lyssnar till er! kom i er Frälsares Armar; ge Mig era fel så skall Jag rena er och hela er, Jag skall gudomliggöra er, ty Jag är Gudomlighet, Jag skall göra er fullkomliga! kom till Mig som ni är, frukta Mig inte; Jag är en Kärleksfull Gud, Jag är full av Barmhärtighet för de små och svaga, Jag är en Gud full av Medömkan! be till Mig, tala med Mig, tveka inte! Jag väntar ivrigt på er...

Min Kärlek till er alla är så Stor, att Jag, som är Heligast av de Heliga, den Evige och Härskaren över hela Min Skapelse, böjer Mig hela vägen ner till er för att kunna nå er och hela era skröpligheter; Jag är med er alla dagar intill slutet;...

saliga är de som främjar Mitt Budskap om Frid och Kärlek! saliga är de som kommer till Mig och tröstar Mig; var ett med Mig; förbli i Min Kärlek för evigt;

högt älskade barn, Jag är er Heliga Moder, Jag är hela Mänsklighetens Moder; Mina älskade, Jesus lider mer än mänskliga ord kan beskriva, Han går nu igenom sin Andra Passion! känn Våra Hjärtan, hur de lider ...

idag pågår en stor strid; Satan attackerar våldsamt och den Helige Mikael strider mot honom tillsammans med Guds änglar; jorden känner skakningarna från denna stora strid; Jag behöver era böner, Mina älskade, upphör aldrig att be ... be, Mina älskade, var som strålande änglar av ljus i detta dunkel; be för själarnas frälsning; be, Mina älskade, för själarnas omvändelse; Jag räknar var och en av er...

försök att förstå hur en mor skulle känna sig när hon ser sina barn på väg mot en evig eld, och hur hon känner när hon ser några av sina älskade barn falla i denna eviga eld ...

meditera över detta så kommer ni att förstå Mig bättre;

Jag skall avsluta Mitt Budskap med att välsigna er i Faderns, Sonens och den Helige Andes Namn;

kom, och trösta Jesus ...

Min Herre?

Jag är; Jag är alltid glad när Jag ser att du verkligen försöka behaga Mig, genom att leva dig in i Mysterierna medan du ber Rosenkransen; välsignade barn, lär andra också att be den Heliga Rosenkransen långsammare; det är till ingen nytta om man ber snabbt bara med läpparna; varje bön bör komma från hjärtat; ni måste känna vad ni säger, så ta tid att meditera varje Mysterium;

Tack, min Herre.


3 Det betyder att Gud skall ge mig de rätta orden.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message