DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Allt Jag önskar av dig är kärlek

13 februari 1987

frid vare med dig; Jag är här, det är Jag, Jesus, som vägleder dig; var inte rädd; förena dig med Mig, Vassula; allt Jag önskar av dig är kärlek;

Jag oroar mig för budskapen, jag känner mig ansvarig. Jag vet inte hur jag ska arbeta!

Jag Själv är tillräcklig, och Jag förmår hjälpa alla Mina barn utan din medverkan, men som Make vill Jag dela allting; oroa dig inte ty Jag är Styrka, älskade; stöd dig på Mig och låt Mig leda; kom ihåg att det är Jag som ger dig denna kraft att möta Mig;

Jag begär av dig att du skall älska Mig troget; älska Mig brinnande; trösta Mig när Jag behöver tröst, för det är många bland er som sårar Mig; en sådan mängd synder begås varje dag, som bedrövar Min själ, förbittrar Mig, fyller Min bägare med sorger; hur har de glömt Mig? Vassula, när en Brudgum känner sorg, vart skulle Han vända sig för att få tröst om inte till Sin brud som älskar Honom;

Jag ska trösta Dig om jag kan, men hur ska det gå till? Jag som vet hur ovärdig jag är, som antagligen sårar dig ofrivilligt, otillräcklig och generad (förlägen) när jag ska tala till Dig. Jag som är full av ovärdighet!

Jag vet att allt du sade är sant, men har Jag inte valt dig trots att Jag visste om alla dina svagheter? Jag älskar dig Vassula och allt Jag önskar av dig är att du besvarar Min kärlek;

Jag älskar Dig mycket. Du är ständigt i mina tankar. Jag lever för Dig. Jag älskar dig, jag kan inte mäta hur mycket, men Du kan. Jag kan bara be Dig att lära mig älska Dig mer tills det blir omätligt.

älskade, luta ditt huvud mot Mig och låt Mig smörja dig med renhet, så att du blir en av Mina blommor som mättats genom att ha insupit Mig; kom, Jag skall livnära dig, du skall äta ur Min hand;

Jag skall lära dig att älska Mig mer;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message