DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Din svaghet attraherar Mig

15 oktober 1988

Herre?

Jag är,

Jag har aldrig, i all evighet, stött på en sådan svaghet som din, det är häpnadsväckande ... 1 barn, du behöver Mig, din svaghet attraherar Mig som är Oändlig Styrka, din svaghet bedårar Mig; svaghet har alltid attraherat Mig likt magnetism;

lyssna till Mina Hjärtslag; Jag är Jesus och Mitt Heliga Hjärta är ditt Hem; dotter, varje slag från Mitt Hjärta är en kärlekssång till dig; Jag har lossat dina bojor som band dig till den här världen, förbli nu lösgjord, så som Jag önskade från all evighet, denna lösgjordhet som Jag önskar av varje själ; inse vem kunde göra detta om inte Jag, din Frälsare; Jag är den som återlöste dig från syndens slaveri, och det är därför som demonerna är aggressiva emot dig, du har känt deras tydliga närvaro den här veckan; överlåt dig åt Mig, för din hängivenhet och trofasthet behagar Mitt Heliga Hjärta, detta Hjärta som törstar efter kärlek och trofasthet;

kom upp till Oss i den där grottan; 2 ; åkalla Oss där;

Ja, Jesus. Ja, Heliga Moder.

Vassula av Mitt Heliga Hjärta, känn dig älskad av Mig, känn dig älskad av din Heliga Moder; tillåt Mig att använda Mig av dig bara ännu en liten tid; vi, oss;

Ja, Herre. Herre?

Jag är;

Denna kärlek till Dig och den brinnande längtan jag har efter att känna att Du är med mig hela tiden, att jag alltid törstar efter mer av Dig, och tänker på Dig dag och natt, kort sagt, lever för Dig, och ibland vill se Dig med mina ögon, är dessa känslor av längtan att “se” Dig likadana som för själarna i skärselden som ännu inte är hos Dig?

det är mycket nära vad de känner; fast med mycket djupare och tydligare känslor;3

Då måste det verkligen vara hemskt!

ja, de lider väldigt mycket; om de aldrig har längtat efter Mig under jordelivet, så får de lära sig att längta efter Mig i skärselden, där ser de inte Mitt Ansikte och brinner av denna längtan;

Ja, min Herre. Tack, min Herre.

16 oktober 1988

(Jag besökte den anglikanska kyrkan i Lausanne, jag älskar att ta emot den heliga kommunionen från dem. Vi går alla fram och knäböjer. Prästen kommer sedan, först med Hostian, sedan med Kalken med Jesu Blod, och vi dricker alla i tur och ordning. Jag tycker det är vackert och exakt som Jesus skulle vilja att vi tar emot den Heliga Eukaristin. – Men eftersom de inte ber ’Var hälsad, Maria’, går jag dit för att hälsa Henne utan att någon där vet om det. Den kyrkan kanske tog emot de första Var hälsad Maria-bönerna någonsin.)


1 Det var på grund av den hemska vågen av tvivel igen. Där de tre punkterna är, hade jag gjort Gud mållös.
2 En grotta ovanför “Ermitage of Longeborgne“.
3 Anm: Själarnas känsla av lidande i skärselden är djupare än Vassulas.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message