DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Ju mindre du är, desto mer förolämpad blir den onde

October 14, 1988

Herre,
jag ber Dig bara om Din Styrka.
Jag behöver mer tro
för att älska Dig mer
och så som Du önskar;
Jag behöver uthållighet och hopp
för att fullgöra det uppdrag
som Du har givit mig,
och så kunna förhärliga
Ditt Heliga Namn igen.

Jag skall ge dig alla dessa ting för Mina intressen och Min Ära, men också för att fullkomna din själ mer; Jag, Herren, älskar dig; förstå hur demonen hatar dig för detta arbete som du gör tillsammans med Mig; du förhärligar Mig med din kärlek och du förhärligar Mig genom att föra själar till Mig; du, som han en gång kallade “mask",1 förhärligar Mig och förolämpar honom, för ju mindre och obetydligare du är, desto mer förolämpad blir han; kom ihåg hur uppblåst han är och hur fåfäng?!

Ja, min Herre.

Jag älskar dig och Jag skall alltid beskydda dig; kom alltid till Mig, Jag skall aldrig neka dig Min Frid; Kärleken älskar dig;

Ära vare vår Herre.


1 Se den 7 mars.1987.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message