DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag lär dig steg för steg

12 februari 12 1987

Allsmäktige Gud, jag vill inte falla för fåfänga eller egenintresse, jag ber Dig att hjälpa mig! Jag vill förbli ett intet. Jag vill förbli enkel och ge Dig all ära!

Vassula, Jag är Jahve; Jag älskar dig;

all auktoritet skall komma från Mig, lilla barn; Jag skall alltid påminna dig om din litenhet; Jag skall låta dig förstå hur Jag arbetar; finn frid, Vassula, snart är Jag med dig;

(Jag kände mig lättad över att veta att Gud alltid kommer att påminna mig om min litenhet! Jag hade en fruktansvärd dag, full av tvivel på att detta verkligen är möjligt, kanske var alltsammans en lögn. Jag kände det som om det som skedde inte hände, trots att jag hörde Gud kalla på mig. Det är som om det är fullkomligt verkligt och ändå inte verkligt. Plötsligt kände jag mig verkligen som den mest ömkliga bland människor. Vad är det egentligen som händer?)

Vassula, har du glömt hurdan du var för ett år sedan; Min älskade, låt Mig påminna dig; när Jag, Jahve, gick bland de döda, 1 såg Jag dig där bland syndarna; de höll fast dig och plågade dig; Jag såg dig ligga där ensam och kämpande, din själ var nära döden; Jag kände stort medlidande med dig; du mindes Mina verk i forna dagar och du förstod då att Jag kunde bli din tillflykt, och så hörde Jag ditt rop från jorden;

dotter, Jag har alltid älskat dig, men du hade glömt Mig; Jag längtade efter att bli älskad av dig, att höra dig kalla Mig Fader; hur många år har Jag inte stått utanför din dörr och väntat, väntat på att du en dag skulle höra Mig ... Jag var inom räckhåll; ja, Jag var så nära dig; då kunde Mitt Hjärta inte motstå ditt rop; Jag kom full av glädje; äntligen kallade du på Mig; Jag lyfte dig till Mitt bröst, dotter, och Jag helade dina sår; Jag lärde dig att älska Mig; Jag lärde dig hur du kunde ta emot Mig genom att upplyfta dig, och Jag lät Mitt Ljus lysa över dig... Min blomma, misströsta inte; Jag lär dig steg för steg, med de ord som du kan förstå;2

du frågar Mig varför delar av Min vägledning har blivit nedtecknade innan du blivit formad; 3 Jag skall svara på din fråga när du har svarat på Min fråga; vet du hur värdefull en enda själ är för Mig?

Jag vet att den är värdefull, men hur mycket, det vet jag inte, Min Gud.

Jag skall berätta hur värdefulla själar är för Mig, som svar på din fråga; en själ är för Mig lika värdefull som om Jag hade skrivit den delen av Min vägledning för just denna enda själ som annars inte skulle ha haft någon annan möjlighet före sin bortgång; förstår du nu?

Ja, det gör jag, och jag vet vem Du menar.

Jag älskar dig dotter, tvivla inte på att denna vägledning är från Mig; Jag skall alltid påminna dig om vem som väckte dig ur din slummer;

Jag älskar dig, var alltid förvissad om Min kärlek; arbeta i frid och glöm Mig inte;


1 De andligt döda.
2 Gud betonade detta.
3 Övers. anm: Vassula frågade detta den 31 januari 1987.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message