DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Kärleken kommer att återvända till er som Kärlek

10 oktober 1988

Jesus?

Jag är;

Välsignad vare Herren.

Jag älskar dig, dotter, för denna tro som du ger Mig; var inte orolig, stöd dig mot Mig och lyssna till Mitt Hjärta, detta Hjärta som söker efter er alla och älskar er men som många fördömer; dotter, be ofta till Mig om Min Styrka; Jag vill alltid ge dig Min Styrka; be denna bön tillsammans med Mig, en bön om Min Återkomst:

“Kom Herre! återvänd till oss,
hör våra sorgefyllda rop
från denna ödemark;
känn vår törst
och förbarma Dig över oss,
kom tillbaka till oss,
kom och utplåna all synd
och ersätt den med Kärlek,
amen”

och på denna bön kommer ni att höra Mig svara att Jag, som är Kärleken, kommer att återvända till er som Kärlek; var tålmodiga, Mina älskade, bara ännu en liten tid, så skall Jag återvända till er;

var vaksamma och på er vakt för Min återkomst kommer plötsligt; så var beredda, omvänd er, möt Mig, er Herre, med ett rent hjärta så skall jordens skuggor inte skrämma er; inte heller skall mörkrets stund förskräcka er; ni kommer varken att känna ängslan eller ångest under denna stund av dödlig tystnad; så lyssna till Mig, lyssna till Mina ord så skall de bli till tröst för er när denna mörkrets stund stiger ned över hela Min skapelse;

Jag säger er med allvar att denna stund inte är långt borta från er nu; Jag, som är Kärleken, kommer att dra till Mig alla dem som älskar Mig och Jag skall minska deras rädsla; Jag skall beslöja dem med Min kärlek, trösta dem med Mitt Hjärta och de skall finna sin tillflykt i Mig;

ve alla dem som inte är redo och som aldrig har älskat Mig! de kommer att dö genom sin egen ondska och ligga i stoftet, kvävda av sina synders tyngd! ty de har befläckat Mitt Heliga Namn med hjälp av den andra draken, draken som bär de svarta mantlarna, draken som är motsatsen till Ljus;

O skapelse! skapelse med oförståndiga själar! 1 hur Jag ömkar Mig över dig; ge Mig en vänlig blick och Jag skall befria dig; alltsedan den dag du föddes visste Jag att du var gudlös; trots det är Jag villig att glömma det och talas vid med dig; din navelsträng är ännu fäst vid Mig; om du säger till Mig att du blivit vilseledd, och att du skall upphöra att synda, om du bara säger detta till Mig, så skall Jag, som är Kärlek, rädda dig; Mitt barn, Min förlåtelse är dig garanterad på förhand; utmana Mig inte längre, kom tillbaka till Mig så Jag skall verkligen ge dig Min Frid;

kom, dotter, Jag välsignar dig för att du tillåter Mig att använda din hand; vad Jag älskar dig! O dotter, Jag är mycket nöjd med dig, kalla alltid på Mig, smek Mig med din kärlek, gläd Mig; lindra Mina smärtor, utsläck Min vrede genom att älska Mig; blomma, Jag tillåter dig att vara i Min Sal på grund av din intighet, så förbli ett intet; Jag ger dig Min Frid; vi, oss?

Ja, Herre.

Min Närvaro är Helig;


1 Gud verkade så sorgsen, nästan tvekande över att Han måste straffa.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 



Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message