DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Återvänd till Mig och omvänd er
Tillåt Min Ande att växa i er

5 oktober 1988

Min Herre?

Jag är, det är Jag, Herren, som älskar er alla med en evig kärlek, Jag är verkligen närvarande bland er alla;

alltsedan tidernas begynnelse, närhelst Mina barn gjorde uppror mot Mig, steg Jag, Herren, ned genom mycket svaga redskap för att ge dem Min varning och föra dem tillbaka till Mig; Jag, Gud, har alltid arbetat på samma sätt; Jag steg ned som en Hammare för att krossa klipporna och bryta det hårda skal som täcker Min skapelses hjärta; Jag har alltid uppenbarat Mig när Min skapelse behövde Min hjälp, eller när de föll mycket djupt, så nära Satans portar som de kunde komma;

Min Vassula, genom hela Mitt Budskap om Frid och Kärlek ropar Jag, Jag kallar och ropar ut med stor vånda till er alla, att återvända till Mig och omvända er; Jag ropar ut över denna ödemark, men Min Röst låter som ett eko som ekar ut i ett tomrum ... om ni bara lyssnade till Mig och öppnade era hjärtan så att Jag kan hela er!

Jag stiger ner i denna Stora Ödemark och söker Mina återstående blommor, men Jag snavar bara över stenblock, stenblock efter stenblock; Jag ser Mig om med stort hopp, men vad Jag finner är endast och törnen och taggar som sargar Mig och de få som älskar Mig; Jag söker efter kärlek, men finner hat; Jag är i behov av tröst, men finner ingen; Jag törstar efter medlidande, men Jag finner endast hån; Jag finner ingen kärlek, Jag finner inget hopp, ingen tro hos denna generation1, därför att de har slutat tillbe Mig; alla Mina farhågor har blivit verklighet! O tidsålder helt utan tro! helt utan hopp! helt utan kärlek! ni har slutat att tillbe Mig och Mitt Heliga Namn betyder ingenting för er nu! ja, Mitt Namn saknar mening för er ... hade ni vandrat på Mina vägar och hade ni lyssnat till Mina rop skulle denna ödemark inte ha funnits; Jag ber dem som älskar Mig att be för era bröder som inte gör det; upprepa inte de misstag som era fäder gjorde på Upprorets dag, denna Frestelsens dag i öknen;

Mina gröna betesmarker från gångna tider ligger ofruktbara och öde och Min lilla hjord har blivit slagen av sina egna herdar som har skingrat dem ...varför utmana Mig, varför? varje släkte som har stött bort Mig har straffats; men era sinnen är onda, eftersom ni inte upphör med att lura er själva och tror att ni är bättre än fariséerna, när ni säger: “om vi hade levt på den tiden, skulle vi aldrig ha deltagit i deras onda handlande, vår tro skulle ha räddat oss!“ Jag säger er detta idag: ert sätt att ta emot Mig är inte mycket annorlunda än i de dagar då Jag fanns bland er i kroppslig gestalt, många av er har fördömt Mina Budskap2 innan ni ens vet vad det handlar om!!

dotter, Jag kom till dem i deras ödemark för att säga dem att Jag var Messias, den som de väntade på, men de trodde inte på Mig och förkastade Mig, de förföljde Mig och korsfäste Mig; idag räcker Min Ande ut sin hand mot er i ert mörker, men ni lyckas inte nå fram till Andens Verk, på grund av er olydnad och syndens lockelser som har hopat sig i er;

er tidsålders öken har övertäffat alla andra öknar; varför är de förvånade, till och med uttråkade och förargade på Min Ande som stiger ner för att upplysa dem? deras slöhet har skapat öken efter öken! stenblock efter stenblock! hur kvävs Jag inte när Jag ser Mina få återstående blommor bli nertrampade av dessa upproriska människor! Vassula, hade det inte varit för er Heliga Moder som håller tillbaka Min Arm från att slå dem och hade det inte varit för Min Omätliga Barmhärtighet, skulle Jag, som även är Rättvisans Gud, ha slagit dem för länge sedan; ty denna tidsålder har skapat ett nytt Sodom och Gomorra hos sig;

de har gått så långt att de tror att de olyckor som nu drabbar dem, kommer från Mig; de har aldrig förstått hur ondska drar till sig ondska och att de nu betalar med sina egna mynt;

Jag vill att alla de som älskar Mig skall be, be, be, för att detta Uppror når sitt slut; Jag önskar uppmuntra Mina vänner att fortsätta med sitt goda arbete;3 Jag välsignar alla dem som sprider Mina frön av Frid och Kärlek; förlita er på Mig ända intill slutet; Jag uppmanar er också allvarligt, att be om Förståndets Helige Ande, för att upplysa er alla; hur länge skall de inte förstå Skrifterna? hur länge skall de skjuta undan Mina Mysterier? sök Mina Frukter i Ordspråksboken; sök förstå, och om ni har svårt att förstå, be Min Helige Ande att komma över er med Urskillning; många av Mina mysterier ligger ännu dolda och avslöjas i Mina Vishetsböcker;4

Jag lovar er att Kärleken skall återvända som Kärlek och bo ibland er alla; Jag skall återupprätta Mitt Hus, Jag skall föra med Mig ett Nytt Jerusalem; en Stad av Rättfärdighet, en Trofast Stad, ty Rättvisan skall segra; kom, bärga Min Skörd; vänner, bärga denna Skörd som Jag i hemlighet har berett; samla Mina Verk och sprid dem; de skall svalka ökenvindarna; de skall bevattna den torra jorden och ge nytt liv i denna Ödemark; be, Min Vassula, för Min Återkomst;

O Gud, ja! KOM! KOM till oss! O Herre, kom tillbaka till oss!!

Jag kommer, mycket snart; Min Återkomst är inte långt borta nu; säg till alla de andra att be för Min Återkomst; Jag, Herren Jesus Kristus, Återlösaren, skall återupprätta allt det som har skadats, och ännu kommer att skadas; glöm inte den Stora Prövning som Min Kyrka måste genomgå innan Jag förnyar Henne helt ...

så Mitt barn, tillåt Mig att använda dig som Min skrivtavla; dela Mitt Kors, Fridens och Kärlekens Kors, med Mig, din Herre; vi, oss, för evigt;

Ja, Herre.

vi, oss?

Ja, Min Heliga Moder, för evigt.

(Budskap till gruppen som kom för att träffa mig; att läsas för dem.)

Min Överflödande Kärlek skall uppsöka var och en av er, Jag är inte långt borta ifrån er, vi äter tillsammans ... vi gör saker tillsammans... så känn Min Närvaro; återvänd till Mig så skall Jag också återvända till er;5 Min Närvaro kommer att erfaras av många av er för att uppmuntra er; den som söker Mig skall finna Mig; tillåt Min Ande att växa i er; ta Min Hand, Mina barn, och var villiga att följa Mig;

Jag, Jesus, ger er Min Frid, den Frid som saknas i denna värld; Jag har aldrig lämnat er; har Jag inte sagt att Jag skall vara med er alla dagar intill tidens slut? tro på Min Heliga Närvaro, tro på Min Närvaro nu, ty denna Uppenbarelse kommer från Min Mun; Jag älskar er alla, Jag välsignar er alla, kom ...


1 Det är inte bara mot Gud som vi gör detta, utan mot varandra också.
2 Nuvarande uppenbarelser, syner och tecken.
3 Alla de ’nya lärjungarna’ som hjälper till med översättningar, fotokopiering, och arbetet med att distribuera denna uppenbarelse.
4 Här kände jag mig plötsligt som en änka igen och jag ropade till Herren: KOM HERRE! Jag längtar så efter Herren.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message