DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Sprid Mitt Budskap

30 september 1988

(Ära vare Gud för den totala omvändelsen av en frimurare och även av ett Jehovas vittne. Ära vare Gud för de tidigare omvändelserna och för den allra senaste också.)

1

Låt massor av människor återvända till Dig. Herre?

Jag är; ditt offer behagade Mig; Jag är er Herde och Jag kommer för att samla och beskydda Mina lamm; föd Mina lamm; sprid Mitt Budskap; kom, du och Jag, Jag och du, förenade i Kärlek;


1 Namnet JESUS och hjärtat är skrivna med mitt eget blod som ett litet offer.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message