DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Bikt och nattvard

29 september 1988

(Ärkeänglarna Rafael, Gabriel och Mikaels festdag)

(Jag bad bönen till den Helige Mikael.)

(St Mikael)

ära vare den Allra Högste, som har uppväckt dig från de döda; du måste alltid vara på din vakt för Satan, samla dig inför Herren; be till Mig;

Bönen till St Mikael, om exorcism?

ja; om Guds skapelse bara visste hur denna bön bekämpar ondskan, så skulle de be den dagligen; var alltid beredd att ta emot Herrens Ord; den Evige älskar dig; prisa Honom!

Tack, Helige Mikael, för att Du vakar över oss och strider för oss. Min Herre?

Jag är; kom ihåg, din omgivning är en ödemark;

Vassula, ångra dig och bikta dina synder för Mig; Jag lyssnar1, Jag förlåter dig helt, Jag förlåter dina synder som fläckade din själ; ta emot Min Frid; Jag vill framhålla detta för hela Min skapelse:

Jag har gett er alla Min Lag; denna Lag skall ni alla följa; Jag har gett er lärare som tjänar i Min Kyrka; dessa skall vägleda er och lära er alla hur viktigt det är att Ta Emot Mig i den Heliga Kommunionen; ta emot Mitt Blod och Min Kropp; Mitt Blod utgöts inte i floder för ingenting, Mitt Blod utgöts för att ni skulle dricka Det; dessa Kyrkans tjänare bör inte undanhålla er Mitt Blod, Mitt Blod utgöts för er Frälsning, ni måste dricka Mitt Blod också; så kom och drick Mig och ni skall törsta efter mer; lyd Mina ord från Min Sista Måltid, och när ni kommer till Mig, tänk efter hur ni mottar Mig; rannsaka era samveten, samla er, ära Mig helt genom att ångra er och ofta gå till bikt; Jag har gett er biktfäder; Mina älskade, när ni biktar er för honom biktar ni er bara för Mig, det är för Mig ni biktar er; behandla inte Förbundets Blod som om Det inte var Heligt;

kom ihåg Min Heliga Närvaro, vi, oss;

Ja.

vi, oss;

Ja, Heliga Moder.

(Senare)

Vassula,

Helige Mikael?

ja, det är jag; jag ville att du skulle hedra Min högtidsdag, liksom även den helige Gabriels och den helige Rafaels med denna nya exorcismbön; låt trycka den och främja dessa böner; er tidsålder är i desperat behov av dem; Jag lyder den Allra Högstes vilja, ära vare Gud;

Ära vare Gud, välsignad vare vår Herre.

Mitt barn, det är Jag, Herren; var alltid samlad i ditt inre när du ber dessa böner! Jag, Herren, älskar dig för att du hör Mig; tvivla aldrig; Jag skall livnära din själ; kom, var ett med Mig;

vi, oss;

För alltid...

och i evighet;

Amen.

vi, oss;

För alltid...

och i evighet; amen;

Heliga Maria, jag välsignar Dig.


1 Jag biktade mig för Gud.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message