DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

De trampar på Min Ande

27 september 1988

Jesus?

Jag är;

följ Mina föreskrifter som givits dig och låt Mig tala; förbli barfota,1 obetydlig; känn igen Min jämnade Stig; Min Stig är rak, så se varken åt vänster eller åt höger; Jag har verkligen invigt dig i Mina mysterier, Jag har utvalt dig att vara Min Skrivtavla, Jag har lett dig barfota in i Mitt Hus för att möta Petrus;

Mitt Budskap om Frid och Kärlek skall avväpna Mina fiender; vänta bara och se, Jag har ännu inte avslutat Mina Verk; Mitt Hus ligger idag i ruiner, men det värsta har ännu inte kommit;

Kains släkte, som lever i Min Kropp och som är törnena i Mitt Huvud, fulla av skryt, kommer att sträva efter att slakta Min Abels söner, dessa Abels söner som förstår Min Ande och älskar Mig uppriktigt; men sannerligen säger Jag dig, deras skryt skall vändas i klagan och Min Eld skall bränna upp dessa otrogna tjänare, för vad har de att erbjuda Mig idag? de trampar på Min Ande, ledda av egna begär och trångsynthet; deras trolöshet leder dem vilse och de kan inte längre se klart;

Vassula, skriv ner din fråga, eftersom denna fråga finns hos många av er;

Herre, finns det inga goda tjänare kvar längre? Tjänare som verkligen älskar Dig och som är uppriktiga?

det finns endast några få kvar som verkligen älskar Mig och endast en handfull som förstår Min Ande, dessa själar lindrar Mina Sår och Mitt Heliga Hjärta är deras Hem;

Herre, hur är det med lekmännen?

också av dessa finns det mycket få kvar som tror på Mig och som tror på Min Försyns Verk, men majoriteten har övergivit Mig, sin Gud; och i Mitt Heliga Hjärtas djup ligger lansens spets, denna spets som gör att Jag blöder så ymnigt; idag säger Jag er att han är en del av orsaken till Mina lidanden; Jag Herren, skall komma över honom och överrumpla honom; Jag skall plötsligt, utan att någon väntar Mig, träda in i Mitt Tempel; dessa dagar är räknade; Jag skall komma ner som Blixten och rena Jerusalem, som kommer att falla samman till en hög med stoft, och dra med sig alla dem som inte älskar Mig; Jag tänker vara hennes Domare och döma henne strängt;

men alla de som förblivit trogna under Mitt Heliga Namn, skall Jag, Herren, resa upp och föra in i Mitt Nya Jerusalem; de behöver inte frukta, ty de följde Mina föreskrifter och Min Lag; fastän de var förtryckta och deras rop till Mig kvävdes av Mina fiender, hörde Jag dem ändå; Mina Ögon lämnade aldrig dessa helgon; de fruktade Mig, de prisade Mig, de förblev trogna mot Mitt Ord genom att dela med sig av alla de tillgångar Jag hade gett dem, och genom goda gärningar som behagar Mig;

älskade skapelse, du lever i Tidens Slut2, Jag har varnat dig för att det i dessa tider kommer att finnas människor som hånler åt religion, undertrycker profetians Ande, förlöjligar visionärer, så att de kan följa sina egna bedrägliga och syndfulla läror; deras skicklighet förvanskades till perverterade påfund som ledde dem vilse; eftersom de älskar ondskan kan de kan inte bevara någon renhet i sina tankar; i Dårskap dras de in i vilseledande ceremonier och svarta mässor som dyrkar Satan; antingen detta, eller så lever de sina liv i stor ondska, för deras okunnighet är sådan att de bara genom den fördömer sina egna liv; eftersom de har tillslutit sina öron och vägrar att se Sanningen och erkänna Mig, deras Gud, har deras synd dragit ner dem i deras egna själars fördärv och sönderfall;

det har också sagts, att i er tid bara en rest av Mina tjänare skulle förbli Mig trogna, och predika evangeliet så som det bör predikas, och att många kommer att falla för rationalism och förråda Mig med olydnad; denna rationalism har gjort Min Kyrka till en öken, och förvandlat Den till ruiner där huggormar nästlat sig in i Dess innersta;

till dem som vanhelgar Mitt Namn och som sitter upphöjda på troner i jordisk ära, släcker sin törst efter pengar och söker sina egna intressen och inte Mina, ropar Jag ut över den ödemark ni har skapat, för att ni skall komma till Mig och ångra er före reningsdagen; Jag, Herren, varnar er för att undertrycka Min Sannings Ande, som talar genom detta svaga instrument; Jag ber allvarsamt Min Kyrka att komma ihåg de villkor under vilka Jag och Mina lärjungar arbetade, och var våra huvuden vilade; vi hade inga palats! inga! palats var för kungar, men inte för Mig och inte heller för Mina lärjungar!

Herre, dem Du syftar på och som känner sig träffade skulle inte vilja höra denna del och det kommer att bli ännu ett skäl för dem att undertrycka detta budskap.

det är sant, en del av dem skulle inte vilja höra Mina ord; de förkväver Mig och Mitt Hus med sin fåfänga; deras falska löften kväver Mig och Mitt Hus; Jag finner inget rum där Jag kan andas, de har stängt alla fönster i Mitt Hus och Mitt Ljus kan inte tränga in, inte heller kan Min Ande blåsa därinne för att rena luften; dessa själar liknar salt som förlorat sin sälta; de är som nersmutsat glas, som hindrar Mitt Ljus från att tränga in i dem, och hindrar Min Helighet från att rena dem;

Satans ångor är som dimma dessa dagar, och tränger igenom nyckelhål och mellan gångjärn; eftersom hans ångor är dödliga, ber Jag er allvarsamt att fördubbla era uppoffringar och era böner; oerhörda gottgörelser måste till av dem som älskar Mig; Satan har i sitt raseri mångdubblat sina verk mot Min Kyrka detta år; under det Marianska året valde han att splittra en del av Min Kyrka; Jag hade förutsagt denna schism för dig och att du mitt i alltsammans skulle stiga ner in i Mitt Hus;

ta Min Hand nu och gå med Mig; dela Mitt Kors, Min Vassula; Mina Verk är ännu inte avslutade; var i Frid, Jag, Herren, ger dig Min Frid, barn; kom ihåg, le mot Min Närvaro, glöm aldrig någonsin Min Närvaro; säg ett Kyrie eleison till Mig; behaga Mig, Jag har gett dig så mycket!

Ja Min Herre;
Du har gett mig så mycket,
Jag älskar Dig, Heligast av Heliga,
Du har gett mig
så många goda ting
att jag vill förkunna dem alla,
hela tiden,
men de är fler än jag kan räkna;
Du öppnade mina öron till att höra Dig,
Du uppväckte mig från de döda,

må Din kärlek och trofasthet
ständigt bevara mig,
må Du göra allt Du gjort för mig
även för mina bröder,
låt dem också få del
av vad jag har fått, Herre.

Mitt barn, Jag kallar er alla, Jag söker var och en av er, tillåt Mig att komma in i era hjärtan så skall Jag hela var och en av er;

kom, vila nu; Jag är alltid med dig, glöm aldrig detta!


1 Ödmjuk och enkel.
2 Slutet på en epok, inte världens slut.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message