DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag ropar ut över denna ödemark

14 september 1988

(Det Heliga Korsets upphöjelse)

Jesus?

Jag är; lyssna till Min Röst; Jag ropar ut över denna ödemark; alla dem som lyssnar vill Jag upphöja och deras synder skall sköljas bort och glömmas som rinnande vatten;

ve dem som tillsluter sina öron! och ve! det kommer att finnas många ibland er som har felat men som inte vill lyssna till Mig som är Vägen; ni har övergett Mig; ni har irrat omkring i Förvillelse så länge nu, och bara andats in Satans rök, och Mitt Namn betyder nu ingenting för er; ni är som skuggor på jorden, men i er ondska har ni förvrängt Sanningen, hjälpta av Satan; ni har undanskymt Mig med evolutionen;

Jag har gett er så många varningar, Jag har förutsagt dessa dagar för er; för Min Gränslösa Barmhärtighets skull har Jag gett er tecken, men likväl föredrog ni att tillsluta era ögon för Min Barmhärtighet; ledare! som känner Mitt Ord och gör tjänst inför Mig och som känner igen Tidens Slut,1 och inser att Det är nära förestående, men åsidosätter de Nådegåvor Jag överöser er med av ren feghet, ni sätter er egen ära före människors väl, försök att förstå och träng än en gång in i Mina ordspråks gömda hemligheter; Jag uppmanar er allvarligt att be förståndets Helige Ande att stiga ned över er och ge er en djupare insikt i Kunskapen;

dagarna är räknade, likaså era själar; var beredda, dra bort denna slöja som Min motståndare har lagt över era ögon, ty så länge er fåfänga finns kvar, kommer också er skuld att vila över er; ödmjuka er och godta Mina Vägar; svara på Min Röst som ropar i ångest i denna ödemark;2

kom Mitt barn, stöd dig mot Mig, tillsammans ... tillsammans skall vi dela Min ångest;

Ja, Min Herre. Jag vill dela.

vi, oss;

För evigt.


1 I Bibeln.
2 När Jesus sade dessa ord, lät Han mig också dela Hans ångest. Jesus lider oerhört...

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message