DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Att vänta är att sova

19 augusti 1988

Jag vill bara säga Dig
hur mycket jag älskar Dig
och jag vill tacka Dig Herre
för allt Du har gjort
och ännu gör för mig.
Jag kommer aldrig någonsin
kunna återgälda Dig
för alla dessa nådegåvor.

Herre?

Jag är;

blomma, stöd dig mot Mig, Jag skall ge även till de mest eländiga; Jag är en Avgrund av Barmhärtighet, men till Min sorg har många av er glömt hurdan Jag verkligen är; Jag är inte en partisk Gud, Jag är Rättvis; och Jag ger även till de mest syndiga av er;

fyll Mitt Heliga Hjärta med glädje! ge Mig din kärlek och även om den ibland är ljum, så skall Jag ta emot den; ge Mig din kärlek och Jag skall fullkomna den i Min Gudomlighet; kom till Mig som nu, utan egenintressen och ge Mig din kärlek; vänta inte på att bli fullkomlig för att kunna ge Mig din kärlek, vänta inte på att bli ett helgon för att ge Mig din kärlek; kom som du är, med alla dina brister, så skall Jag i Min Renhet förvandla din kärlek till en ren kärlek, som återspeglas på dig ovanifrån; lilla själ, Jag skall försköna allt som du ger Mig, så kom till Mig som du är och ge Mig din kärlek, denna kärlek som saknas bland så många!

Själ! om du bara visste hur många själar som nu lider i skärselden ... befria dem ur skärselden så att de kan komma till Mig; de längtar efter att vara med Mig, men kan inte på grund av sin fläckade själ; befria dem genom böner och offer; befria dem genom att älska Mig, genom att tillbe Mig; befria dem genom att binda dig till Mig och Mitt Kors; befria dem genom kärleksgärningar; befria dem genom att dela Mina lidanden; Vassula, dessa själar hungrar efter Mig och efter att vara förenade med Mig igen och för evigt, men de måste rena sig innan de kan vara i Min Närvaro;

Herre, Du sade: ”vara förenade med Mig igen ...” Har de då varit med Dig under en tid, efter sin död?

Jag har befriat deras själ från deras kropp, Jag har visat dem Mitt Heliga Ansikte för ett enda ögonblick, och i detta ögonblick, inför Mig i Min Renhet och Mitt Ljus, utan slöja för sina ögon, såg de omedelbart Sanningen ansikte mot ansikte, och förstod hur fläckad av synd deras själ är; och trots deras brinnande längtan att få falla i Min öppna famn1 och följa Mig, förstår de att detta är omöjligt innan deras själ har renats; så med en genomträngande smärta av sorg faller de tillbaka och förbereder sig för reningen; detta gör ont och bränner dem obeskrivligt, eftersom de inte kan se Mig, Min frånvaro brinner i dem, och orsaken till deras största lidande i skärselden är Min Frånvaro; de genomgår även andra sorters lidanden, med eld, beroende på deras synder;

förbered din själ i förväg, skapelse; vänta inte på att döden skall överskugga dig; håll din själ ren och fläckfri; mätta er med Min Kropp, och drick Mitt Blod så ofta ni kan; bikta er ofta, var förberedda för denna dag; fasta, att fasta hjälper er; lyssna till Min Röst och förbered er själ som om vårt möte skulle ske idag; vänta inte, att vänta är att sova, att vänta är att lämna era lampor utan olja; var beredda att möta er Frälsare;

Jag älskar er alla till dårskap, förstå att i Min Ofattbara Barmhärtighet vill Jag förbereda er alla;

(Senare:)

(Jungfru Maria.)

Mamma?

ta emot Min Frid;

Jag är din Mamma; ja2 Min Vassula, det har Jag; Mina tårar räddade ditt barn, och Mina enträgna böner till Fadern; älska Fadern, för Han är full av Medlidande;

Vad kan jag säga? Att tacka Dig är inte tillräckligt. Vad jag än säger eller gör kan det aldrig vara tillräckligt!

Mitt barn, överlämna dig själv åt Honom; överlämna dig ofta; det behagar Gud ofantligt mycket; var full av förtröstan, för du är i Hans Händer, Jag skall ge dig Min Frid; ära Gud genom att lyda Honom;

Jag välsignar Dig, Moder.

Jag välsignar dig och din familj;

(Senare, efter detta känslosamma tillstånd)

Vassula, Jag vill säga dig att snart skall många saker som förutsags av Mig i Fatima bli verklighet; Jag är full av Nådegåvor, och Jag är villig att utgjuta dem över Mina barn från och med detta år; tiden är nära och under den korta tid som är kvar, skall Jag, er Heliga Moder, vara närmare er än vad som någonsin varit känt; Jag skall utgjuta Mina Nådegåvor över många av er, för att smycka er och dra er närmare Jesus, som lider oerhört;

o dotter ... en tagg tas alltid bort från Våra Hjärtan var gång en själ återvänder till Oss! en tagg tas alltid bort och ersätts av en blomma var gång någon ropar till Oss: “Jag älskar er!”;

frid vare med dig dotter;

Vi, oss.

ja; vi, oss;


1 Vilket bevisar att det inte är Gud som utestänger oss, hindret är från vår sida.
2 Jungfru Maria berättade något angående min äldsta son. Vår Moder lät mig förstå att det var genom Hennes böner till Vår Fader, som min äldsta son överlevde sin sjukdom. Det var för tretton år sen. Detta gjorde mig mycket känslomässigt berörd, ja upprörd.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message