DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Rening
Det Nya Jerusalem

17 augusti 1988

Min Herre?

Jag är; Jag är din Återlösare, så lita på Mig; Jag har kommit genom dig för att ge Mitt Budskap om en universell Frid och Kärlek, och visa för hela Min skapelse Mitt Heliga Hjärta och hur Jag älskar er;

O Vassula! Min Nåd är Stor över er alla! käraste själar, stunden för er rening närmar sig; vad Jag skall göra är av kärlek, er rening skall ske för att rädda er från helvetets portar; Jag skall komma ned över er som Blixten och förnya er med Min Eld; Min Kärleks Ande skall återlösa er genom att dra er in i Kärleken och omvandla er till en levande kärlekslåga; Jag skall låta Min Ande utgjutas ifrån himlen och rena era fläckade själar till heliga fläckfria själar, ni skall bli renade som guld renas i eld; ni kommer att känna igen Frälsningens Stund då Min Kärleks Ande skall komma ned över er; om detta inte sker kommer ni inte att kunna se de Nya Himlarna och inte heller den Nya Jorden som Jag har förutsagt er;

Mitt barn, genom Min Eld, Min Kärlek, Min Barmhärtighet och Min Rättvisa skall Mina frön1 spira och öppna sig, liksom utslagna liljor vänder sig mot solen, och söker Mitt Ljus och Min Dagg; och från Mina Himlar skall Jag utgjuta Mitt Ljus som smyckar er, och Min Dagg som livnär er, så att ni ser en ny tidsålder av Kärlek;

genom Min Kraft skall Jag utplåna all orättfärdighet, avfällighet och ondska; Jag skall stiga ned över er som en våldsam ström av renande vatten och tvätta bort all er ondska och lämna er stående upprätt som pelare av renaste guld;

med Mina Strömmar av Brinnande Kärlek skall Jag sopa bort all lögn och falskhet; och liksom lera tvättas bort av regnets droppar, så skall Min Ande av Sublim Kärlek tvätta bort de synder som fläckade er själ;

Jag, er Frälsare, skall förnya dig skapelse och ge dig Min Gåva; Min Gåva skall komma ned från Himmelen2, Ett Strålande Nytt Jerusalem, En Återuppbyggd Kyrka, Ren och Helig, ty Jag, som var, är, och skall vara, kommer att leva i Hennes mitt och i hjärtat av Hennes Själ; ni kommer alla att få erfara Henne, pulserande och levande, för Mitt Heliga Hjärta skall vara livet i Henne;

Jag, Herrarnas Herre, brinner som eld3, och Mitt Heliga Hjärta flammar av Lågor, så ivrigt av längtan att få omfamna er alla och kasta er i Min Kärleks Smältugn och göra er glödande i full hänryckning och extas av kärlek till Mig, er Älskade Gud!

ja, av var och en av er vill Jag göra ett levande altare, brinnande av Min Eld; O skapelse! när Min Eld upptänder era hjärtan kommer ni äntligen att ropa till Mig:

“Du Ensam är Gud, den Ende Rättfärdige, du är sannerligen Lammet, Du är vår Himmelske Fader, hur kunde vi vara så blinda? O Helige av Heliga, var-i-oss, lev-i-oss; kom, O Frälsare!”

och vid detta rop, skall Jag inte tveka; Jag skall stiga ned över er, snabbt som blixten, och leva ibland er; och ni, Mina älskade, skall inse, att från Begynnelsen, var ni Mina egna och Min avkomma;

Jag skall då vara bland er och råda över er med evig kärlek; Jag skall vara er Gud och ni, Mina egna; käraste själ, behandla Mig som din Kung, krön Mig med din kärlek;

vi, oss, kom;


1 Frön: vi.
2 Herren gav mig en inre vision av miljontals änglar som steg ner från himlen och höll en ny stad, som på ett fat. En Ny Välsignad Kyrka kom ner från himlen.
3 Herren verkade mycket otålig, liksom ’brinnande’.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message