DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Er avfällighet har förrått Min Kyrka
Min Kyrkas Stora Omvändelse
Barnsliga ord av kärlek

16 augusti 1988

Herre?

Jag är, tvivla aldrig, det är Jag, Jesus Kristus; Jag har kallat dig från Mitt Kors, Jag har kallat dig i Min Ångest för att visa dig hur Jag, som är Min Kyrkas Huvud, idag blir funnen; Bilden av Mig, där Jag ligger Död i Min Moders Armar1 är ett symboliskt sätt att visa er alla hur er avfällighet har förrått Min Kyrka;

du ser, dotter, hur Jag ledde dig att se den rätta bilden av Kyrkan idag; du har sett Min Moders sorg och du såg i Hennes Armar Min Döda Kropp, förrådd, blåslagen, gisslad, genomborrad och korsfäst, och det är precis så som Min Kyrka idag ser ut; Min Moder gråter över Henne med Tårar av Blod, så som Hon grät över Min Kropp på Golgata; men inom kort kommer Hon2 att bli förnyad, förklarad och uppstånden liksom Jag, Herren, blev Uppstånden; Hon kommer inte längre att ligga i detta bedrövliga tillstånd; Mina fiender hade förstört Mitt Tempel, men med Min Makt som kom ned från Ovan och med Min Nåd, återuppbyggde Jag, Herren, Mitt Tempel på endast tre dagar;

Jag lovar er att Min Kyrka skall få nytt liv och Jag skall förnya och förvandla Henne så som Jag blev Förvandlad; Jag skall återuppbygga Mitt Tempel och Rättvisa skall vara Hennes bälte och Trofasthet bär Hon kring livet;3 och Renhet skall vara Hennes Ledstjärna, för att leda alla dem som befläckade Mitt Namn i Hennes Ljus och rena dem; ty Jag, Herrarnas Herre, Lammet, skall leva i Henne och Hon skall bli mottagen av Sina egna, så som Jag blev mottagen av Mina egna efter Min Uppståndelse; och så som en moder tröstar sitt barn, skall då också Jag trösta er, än mer; Jag skall omsluta er i Mina Armar med så mycket kärlek;

o, älskade barn, Jag förbereder en Ny Himmel och en Ny Jord för er att bo i, en Jord som är full av frukter som kommer från Livets Träd; Dess frukter skall bära namnen Frid, Helighet och Kärlek ty Dess Rot är Kärlek;4 då skall ni stå inför Mig, er Gud, uppfyllda av Min Helige Ande som vid den första Pingsten; Min Ande skall fylla er med Kärlek... Min Trädgård skall Jag försköna; Jag skall vattna Mina blomstersängar; Min Rättfärdighets Dagg skall falla över er, Mina älskade, och Mitt Ljus skall stärka era stjälkar och låta lydnad lysa fram;

mod, dotter; mod, älskade vänner; Jag vet att det är svårt att leva i ödemarken, men denna Tidens Slut5 är snart inne; snart skall Jag stiga ned för att rena er; Jag, Herren, säger er med allvar, att Jag skall överrumpla er och sprida Mitt Ljus över er; Mina Himlar skall få jorden att skälva och alla de som älskar Mig skall ära Mig och böja sina knän, och många skall komma ihåg Mig och återvända till Mig; detta kommer att bli känt som Min Kyrkas Stora Omvändelse;

men till Min stora sorg kommer det att finnas hårdnackade själar, dessa som hädade Mitt Heliga Namn och som strider på Min motståndares sida; dessa själar skall förneka Mig ännu mer; när detta sker, kommer Satan att svepa bort dem, och dra dem med sig ner i den Eviga Elden;

Vassula, känn Mitt Heliga Hjärta ... Jag lider bortom mänskliga ord över att Jag måste säga dig detta, för Jag Är Kärlekens Gud, Barmhärtighetens Gud, men Jag är också Rättvisans Gud och Jag måste vara er Domare när Min skapelse gör uppror mot Mig; Min Själ är sårad och Mitt Blod strömmar ut i Floder; Jag älskar er alla! men ni har sårat Mig; Jag är Er Helige, men ni har genomborrat Mig; Jag är er Frälsare som idag ropar till er från Mitt Kors: kom tillbaka till Mig! återvänd till Mig! kom och var heliga så som Jag Är Helig!

kom barn, Jag är med dig; bevara Mig i ditt hjärta och ge Mig vila, var ett med Mig;

Ja, Min Herre. Jag tillber Dig.

tillbe Mig och ge Mig vila, Jag är så Trött ...

Oss, vi, Herre?

ja; oss, vi, i evighet;

Amen.

(Senare)

(Jungfru Maria)

Vassula, var förtrolig med Mig; kalla Mig Mamma, ta emot Min frid; Jag älskar dig;

Jag älskar Dig också. Lär mig att älska Dig mer.

Vassula, Jag har placerat dig i Mitt Heliga Hjärta;

Herre, tack för att Du ger mig denna gåva att få möta Dig, känna Dig och se Dig.

det är Min gåva till dig; likväl, glöm inte att denna gåva gavs dig för Mina intressen och Min Ära; smek Mig med din kärlek; ge Mig din kärleks väldoft; trösta Mig med din kärlek; förhärliga Mig, din Herre, med din kärlek; upplyft ditt sinne till Mig och endast Mig; Jag Är Den Ende som betyder något; Jag Är Allt, Jag Är den Evige, Alfa och Omega, Jag Är Han-Som-Räddar; din Skapare; Jag Är den Helige av de Heliga, Jag Är Kärlekens Ande, så kom till Mig; Jag vet hur bräcklig du är, kom till Mig och älska Mig; Jag skall alltid påminna dig om att Jag Är din Gud;

hur svag och usel du än är skall Min Styrka hålla dig uppe; käraste själ, kom ihåg en sak till, kom ihåg att Jag inte behöver någon; Jag Själv räcker till för att fullborda Mina Verk, men Jag älskar att dela Mina Verk med Min skapelse; så se på Mig och gläd dig, själ, över denna ynnest; det finns många som har längtat efter att få se vad du ser, men aldrig såg det, höra vad du hör men aldrig fick höra det, känna vad du känner och aldrig fick känna det, så gläd dig, själ! gläd dig! överhölj Mig med lovprisning, krön Mig med kransar av Kärlek; ge Mig din väldoft av rökelse, smycka Mig med dina barnsliga ord av kärlek; välsigna Mig, din Herre, och tillbe Mig, Min älskade;

Mitt Bröd skall du alltid få av Mig, ja, i överflöd; Jag skall livnära din själ; Jag är din Frälsare och Jag lovar dig att Jag alltid skall vara nära dig på detta speciella sätt intill slutet;

Visheten ger ur sitt förråd, inte bara till de rättfärdiga, utan även till de orättfärdiga; kom;


1 Statyn av Jungfru Maria och Jesus efter korsfästelsen i San Sylvestro, Rom.
2 Kyrkan.
4 Lejonet av Juda stam, Davids Rot - Upp 5:5. Denna förståelse gavs mig senare, den 1.9.88.
5 Avfallets tid.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message