DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Låt Min Ande andas i din intighet

27 juli 1988

Herre?

Jag är; behaga Mig och urskilj Mig; Jag är närvarande; Jag lyssnar; Jag är bland er; försök;

Jag försöker.

försök ännu mer, följ Mina instruktioner och bevara Mig innesluten i ditt hjärta;

Ja, Herre.

allt du gör, gör det för Mig och endast för Mig; kom Jag skall påminna dig då och då om Min Närvaro; ha inte det minsta tvivel, försök att uppfatta vad Jag har gett dig att arbeta med; arbeta ödmjukt, stöd dig helt och hållet på Mig; ställ dig själv helt i skuggan så att endast Jag blir synlig; låt Min Ande andas i din intighet; behaga Mig på detta sätt; allt Jag har gett dig är Mitt; lösgör dig fullständigt från denna världen så att du känner Mig och så blir helt och hållet Min; Jag, Herren, är din Lärare och Mina Ord kommer från Visheten;

vi, oss? tillsammans, med din Heliga Familj;

Ja, Herre. Ja, Heliga Moder.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message