DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

En liknelse: De likgiltiga tjänarna

26 juli 1988

Herre?

Min Kyrka har blivit brutalt sårad ... och inom kort kommer Ecclesias1 Grundvalar att skakas; detta skall följas av utplånandet av alla dem som orsakade Hennes Sår och som samlade sig i Min Kropp med avsikt att skada Den;

Hennes Vedermödor har just börjat; Jerusalems murar skall störta samman i en hög så att Mitt Nya Jerusalem kan återuppbyggas; det är Jag, Herren som skall återuppbygga henne; Jag skall förnya Hennes murar, Jag skall smycka henne så att ni alla kan bo under hennes nya tak; under en ny himmel och en ny jord; och Kärleken skall återvända till er som Kärlek och leva ibland er; Jag skall vara er Gud och under Mitt Namn skall ni alla leva i frid; er ande skall vara fylld av helighet och renhet;

ja, Vassula, Jag skall stiga ned från ovan som Blixten och förnya henne fullständigt; prövningarna skall bli många, för de har ödelagt Mitt Hus; de har plundrat Det; förstår du, Vassula? det är som när en Herre över ett Hus anförtror Sitt hus åt Sina tjänare ... och fastän de fått stränga förmaningar att hålla Hans Hus i ordning och hålla vakt mot tjuvar, brydde de sig inte om Hans order genom sin likgiltighet och vårdslöshet; vid Sin återkomst skulle Han finna att medan tjänarna sov hade Hans Hus blivit plundrat, och Hans värdesaker blivit stulna; dessa tjänare lydde inte och gjorde uppror mot Hans Föreskrifter, och dessa tjänare kommer att behandlas strängt när deras Herre återvänder;

vid Min Återkomst kommer Jag att finna att Mitt Hus raserats och att Mina Fundamentala delar saknas; Jag kommer att finna Mina lamm skingrade och utsvultna till döds; ack, Vassula hur mycket kommer Jag inte att behöva reparera ... tistlar och törnen ersätter liljorna och rosorna som Jag planterat med Min Egen Hand; de har kvävt Mina blommor en efter en; de har växt med Satans hjälp för att omringa och fånga Min Blomma;2 de kommer närmare för var dag och är nu så nära att ge sig på honom med sitt förgiftade sting; dessa taggar kommer att kväva honom;3 Petrus är fångad och står hjälplös i deras mitt;

Vassula?

Ja, Heliga Moder.

(Vår Fru kom.)

tro, för allt detta håller på att hända; Min Sons Kropp kommer att blöda ännu mer ymnigt; Petrus slut är nära; Kärlek saknas;


1 Grekiskt ord för ”Kyrkan”.
2 Påven Johannes Paulus II.
3 Det är intressant att märka att Påven, innan han dog, hade allvarliga andningsproblem.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message