DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Var Mitt barn av Ljus
Jag skall komma till dig som en tjuv

25 juli 1988

(Tillbaka i Schweiz)

Jesus?

Jag är; lär Mina barn att läsa bönerna Jag har gett dig;

De tre bönerna, Herre?

precis; älskade, ge dig helt åt Mig; sök Mina intressen och förhärliga Mig;

Med Din hjälp, Herre.

var beroende på Mig, Jag skall leda dig intill slutet och allt skall uppfyllas när tiden är inne; Mina Verk kan liknas vid ett Vinträd; de kommer att blomstra och bära frukt vid den rätta tiden, precis som vinträdet bär sin frukt vid rätt tid; bär de svårigheter som omger dig för Min skull och lita på Mig, din Gud; förlora inte din tillförsikt; din tidsålder är en öken; låt inte denna ofruktbarhet påverka dig, Mitt barn; du måste lita på Mig, har Jag inte uppstått från de döda?

Jag är Ljuset och Livets Källa; tillåt Mig att pröva dig då och då; tillåt Mig att leda dig i blind tro; tillåt Mig att pröva din kärlek till Mig; tillåt Mig att föröka din kärlek till Mig; var Mitt barn av Ljus, lev under Mitt Ljus; Jag är denna världens Ljus som skall smycka dig; förbli trofast mot Mig; Min Dag närmar sig och Jag skall komma till dig som en tjuv, oväntat, utan att varna dig, Jerusalem! du har förrått Mig, din Herre, och det onda har slagit rot i själva mittpunkten av ditt hjärta; ja, Jerusalem, inne i dig ligger Lansens spets; förräderi och heresi har nästlat sig in i dig;

hur kunde du någonsin tro att din ondska skulle passera förbi Mig osedd? Jag kommer till dig oväntat, för att kasta omkull dig; Jag är alldeles vid dina portar nu och som blixten skall Jag komma över dig; du har valt Min motståndares makt och inte Min Nåd; du har valt synden och förlitat dig på det Svarta Odjuret istället för att välja Mig, Ljuset; med Min egen Hand skall Jag komma och störta omkull era säten, kasta omkull alla som gör det onda, och blockerar Vägen för Sanningen;

Jerusalem! dina Vedermödor har bara börjat; Jag skall rena och luttra dig i Min eld; Jag skall rycka upp dina onda rötter och bränna dem med alla dessa lärosatser som vanställde Min Kropp; er herde1 vill ni inte längre veta av; berusade av Fåfänga, berusade av Olydnad, berusade av Oenighet, hur kunde ni tro att ni skulle överleva? ni har låtit Mina lamm svälta genom Olydnad när ni sökt era intressen och inte Mina;

Jerusalem! du ger Mig så mycket sorg, hur ofta har Jag inte velat Förena er alla och samla dina barn, liksom en höna samlar sina kycklingar under sina vingar för att beskydda dem, men ni vägrade ... Mina Ögon, och er Heliga Moders ögon har aldrig upphört att flöda med Tårar av Blod, vid åsynen av så mycket orättfärdighet i Mitt eget Hus; Jag har älskat dig med evig kärlek, men Jag har bara blivit förrådd och sårad av Mina egna vänner ... Min Nåd är Stor, och Jag är beredd att förlåta er helt och hållet; Jag skall inte se på Mina Sår, Jag är villig att glömma era synder;

Vassula, de har gisslat Mig oupphörligt; ändå, trots Mitt intensiva lidande, är Jag beredd att förlåta dem och glömma ... kom barn, förbli i Mitt Heliga Hjärta; Kärleken törstar efter kärlek;

(Jesu läppar var torra som pergament.)

vila nu; Jag är med dig; be för dessa själar som avvisar Mig; lindra Mina smärtor genom att älska Mig; behaga din Gud, din egen Abba; kom, vi, oss?

Ja, Abba.

(Jag var mycket rörd igen och kände medlidande med vår Fader som de avvisar.)

Vassula, ha medlidande med dina bröder, beklaga deras fall; beklaga deras blindhet och be för dem;


1 Påven Johannes Paulus II.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message