DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag är Vägen

28 september 1986

(Idag gav Jesus mig en tydlig vision (i mitt inre) av mig själv i ett okänt land. Jag tycktes befinna mig i en sumpmark, det fanns ingen människa i närheten och min själ var vilse. Bland de torra träden såg jag Jesus, som sökte efter mig.)

Jag är här; det är Jag, Jesus; Jag har funnit dig; kom, låt Mig visa dig vägen tillbaka; hör Mig: Jag Jesus är Vägen; var gång du känner dig vilse, kalla på Mig; då skall Jag komma till dig och visa dig vägen; Jag är Vägen;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message