DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Ditt hem är i Mitt Heliga Hjärta

1 maj 1988

Vassula, lyssna till Min Röst, och samstäm dig med Mig; begrunda Min Absoluta Makt;1 lyft ditt sinne till Mig, ditt hem är i Mitt Heliga Hjärta; Min Helige Ande uppväckte dig; dotter, allt du uppfattade är riktigt;

(När Jesus sade: "Min Helige Ande uppväckte dig;" såg jag först en duva som svävade över några döda kroppar, jag låg ibland dem. Så kom från Himlen en stråle Ljus och föll över mig, och reste mig upp.)

Vassula, är du villig att fortsätta med Mina Verk?

O ja, Herre! om Du fortfarande vill ha mig. Kom ihåg min oförmåga, Herre, och hjälp mig. Tack för att Du har så stort tålamod med mig. Tack för att Du utgjuter Dina gåvor över mig, gåvor som jag inte förtjänar. Jag älskar Dig intill döden, Herre.

Jag älskar dig och välsignar dig, dotter; Mina Verk kommer att kasta ljus över många av Mina dolda Verk, som blev smädade av människor; helad och återuppväckt av Mig, förbli liten så att du kan tränga djupare in i Mitt Hjärta;

vi, oss?

Ja, Herre; vi, oss.


1 Jag skulle meditera över Hans Allmakt och Hans Evighet.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message