DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Fördärvade skapelse!

27 april 1988

(Dessa dagar attackerar Satan mig ständigt, han viskar i mitt öra att denna Uppenbarelse kommer att bli fruktlös, och får mig att glömma bort allt det goda den redan har åstadkommit och ännu åstadkommer. Han fick mig att tappa kontakten med verkligheten; min förtröstan tog han och slängde långt bort. Han beslöjade kärleken jag har till Herren så att den stora kärlek jag har till Honom verkar vara fläckad. Han gav mig bilder av världen och hur verklig den är, men hur falsk och overklig den andliga världen är. Han gav mig ångest och gjorde mina tankar orediga och förvirrade. Herren hade varnat mig. Ju mer Hans Uppenbarelse växer, desto mer ökar Satans försök att stoppa allting. Jag vet att det är Satan eftersom han lämnar min själ utan tröst och i förtvivlan.)

lovad vare Herren! Ära vare Gud

(Efter att jag läst St Mikaels bön och bönen till jungfru Maria, prisade den Helige Mikael Gud.)

blomma, tro på Mig, be; Vassula, be, Min Vassula, att världen må öppna sina ögon och höra med sina öron; Rättvisan kommer att råda; fördärvade skapelse! till och med Sodoms synder kommer att te sig mindre fördärvade i jämförelse med era; hennes synder är stora men era har genomborrat evigheten! Garabandal skall inte begravas; Garabandals nådegåvor skall få nytt liv!

Jesus, O Jesus! Jag är så lycklig över att vara samstämmig med Dig igen!

kom, Jag, Jesus, har aldrig övergett dig, acceptera dessa svårigheter; allt kommer från Mig;

Vassula, Satan förföljer dig, så sov inte; Att sova inleder dig i frestelser; du blir ett enklare byte för Satan om du är omedveten, så var uppmärksam; var på din vakt; – när du är medveten känner du Min Närvaro; kom ihåg Min Närvaro;

(Jesus brukade skaka om mig för att väcka mig under dessa dagar då jag attackerades av Satan.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message