DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Kalla Mig Pappa

26 april 1988

(Igår när jag talade med min syster om vad Gud vill att jag ska göra, i samtalets hetta kom jag på mig själv med att säga: ”O Babas mou ipé na ...” som betyder: ”Abba sade till mig...” med andra ord ”Pappa sade till mig...” Jag kom på mig själv med att mycket naturligt kalla Gud för pappa på grekiska.

Jag hejdade mig eftersom jag såg min syster gapa av förvåning. Jag lade handen för munnen och förklarade för henne att jag talade om Gud och kallade Honom ‘Pappa’ utan att tänka mig för.

För så ofta känner jag mig så nära Honom, och så många gånger säger jag att jag har två familjer; en som jag har fått på jorden, men däruppe bor min riktiga, verkliga Heliga Familj.)

lilla barn, stanna kvar under Min Mantel; nära Mig är du i trygghet för Satans aggressioner; ja, han fördubblar sina försök, och lägger ut alla slags snaror; han förföljer dig, Mitt barn; han intrigerar, fullständigt rasande över allt som skall komma; Jag säger dig detta, Mitt barn, för att du skall fördubbla dina böner;

Herre, vill Du att jag ska fasta? Kommer det att hjälpa, Herre?

vill du fasta?

Om Du önskar det...

det gör Jag; kom, Jag skall hjälpa dig med detta;

Vassula, när du kallade Mig ’baba’,1 tog Jag emot detta ord som en juvel; du vet inte hur attraherad Jag är av enkelhet; ja, Jag har kallat dig ’barfota’, för i hjärtat är du det;

hör Mig: Jag skapade dig i Mitt Ljus; Jag tog emot dig i Min Himmelska Sal; Jag har inbjudit dig att dela Min Frid, Mitt Kors och Min Kärlek; Jag skall snart leda dig till ett land där du kommer att utbreda Mitt Rike; när tiden kommer skall Jag ge dig råd och anvisningar;


1 'Abba' på grekiska.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message