DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Behandla Mig inte som en främling

25 april 1988

(Jag har som vanligt läst de tre bönerna och två gånger hörde jag ”Ära vare Gud” sägas.)

Min Gud, är det verkligen Du?

Jag är;

dotter, trots din oförmåga att fatta de gåvor Jag utgjuter över dig, älskar Jag dig gränslöst; lev för Mig; sätt Mig främst; Mitt Hus ligger i ruiner, Vassula, Jag vill ha det återuppbyggt; Jag skall visa dig hur; Kärlek söker kärlek; tala till Mig som nu; känn Mig; Jag är nära dig;

kom ofta till Mig; öppna ditt hjärta för Mig, behandla Mig som en vän, som din Fader, men glöm aldrig att Jag är din Gud och Helig; säg dem att enkla ord ur hjärtat är ljuvare än förfinade ord som kommer från deras läppar; behandla Mig inte som en främling;

Jag, Herren, välsignar dig;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message