DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Samlade kring ett altare

19 april 1988

Fader, må vi bli enade
i en Tro och ett Dop
under Ditt Heliga Namn;
må vi bli ett i Dig
så som Du, Jesus,
är ett med vår Fader,
bevara oss i Ditt Namn,
som du har gett oss.
Amen.

se, vilken glädje Jag skall känna när ni skall samlas omkring Ett Altare och prisa Mig vid detta Altare; när ni skall erkänna era misstag, ångra ert uppror och påminna er om Min Kärlek till er, och älska varandra som Jag älskar er,

barn, var fullkomliga!

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message