DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Offer för Kärlek

9 april 1988

(Påskafton)

Jag älskar dig; du är nu förenad med Mig, och varje steg du tar, välsignar Jag, Mitt barn; Jag är Källan i ditt liv; Jag är Uppståndelsen;

Herre, även om detta Budskap har omvänt många lekmän och de gläder sig, känner jag mig sorgsen över att vi har sänt fotokopior av budskapen till minst 33 kyrkliga auktoriteter, och ingen har svarat utom två. En sade att hon inte kände sig förpliktad att säga sin åsikt, den andre att han var överansträngd och inte hade tid. Herre, jag är ledsen!

Min Vassula, låt det vara på detta sätt; Vassula, låt Mig vara fri att göra det på Mitt sätt; Jag skall en dag stadfästa Mina Verk som Jag har givit dig, du Mitt barn, skall bära detta namn: ’Offer-för-Kärlek’; Jag skall aldrig överge dig, inte heller skall Jag svika dig; varje ord kommer att skrivas tusentals gånger intill Tidens Slut;

Jag har upprättat Eviga Band mellan dig och Mig; dessa Band är Kärlekens Förbund mellan oss; dessa Band bär Mitt Namn,de är och förblir i all Evighet; Jag, Herren, älskar er alla, och för deras skull som söker Sanningen kommer Jag för att åter visa dem vad Sanningen verkligen är och vad Den betyder, eftersom de har glömt Den; Jag är Sanningen och Sanningen är Kärlek Omätlig Kärlek, Upphöjd Kärlek, Evig Kärlek; Min Bok är en Kärlekens bok;

Min brud, kom och älska Mig; Jag blir förhärligad av din kärlek; förstå nu varför Jag har nedstigit genom dig, barn; det är inte bara för att uppenbara Min kärlek för dig ensam, utan för hela1 Min skapelse! Jag kommer för att påminna dem om hur mycket Jag älskar dem;

Mitt Hjärta slits sönder och sargas av att se så många i Min skapelse ge efter för Satan! hur Jag lider av att se så många av Mina prästsjälar på fördärvets väg! Jag är Ordet, Den Helige av de Heliga, Den Evige Guden, Emanuel; och er Frälsare som ni genomborrat för länge sedan och aldrig upphör att genomborra gång på gång; varför, vilken skillnad är det mellan idag och den tid då Jag kroppsligen blev fastnaglad vid Korset? Jag blir genomborrad om och om igen av ert hyckleri, ert högmod, er avfällighet och er förhärdelse mot att lyssna; ni har inte upphört att vara likgiltiga inför Mina Tecken, Mina Mirakler, Mina Gudomliga Verk; ; idag hånar ni Mig som igår; Jag hånas av er, er som Jag har anförtrott miljoner själar, ni korsfäster Mig om igen, fastnaglar Mig återigen på Korsets trä genom er likgiltighet; O alla ni vars hjärtan ännu är ofruktbara2, vars hjärtan har förvandlats till granit, skall ni någonsin låta era hjärtan vidröras av Mig och mjukna och öppnas?3 skall ni en dag sluta upp med att genomborra Mig? 4

Min Mun är torrare än pergament av törst efter kärlek; Mina Ögon har tröttnat på att se er förspilla era ord på Mitt Altare; ni offrar Mig era böner men innan de når Mig dunstar de bort som dimma; Jag vänder Mina Ögon ifrån er för Jag vet vad som finns djupt inne i era hjärtan; Jag lider! ... Jag förkvävs! att tvingas se Min säd uppfylld med döda ord, att behöva se er komma till Mig utan fruktan och trampa på Våra Gudomliga Hjärtan5 så öppet, så uppenbart! hur kan ni sedan vänta er att Mina lamm skall lita på er?

ack Vassula! Mitt Hjärta blöder ymnigt; kom in i Mitt Hjärta och känn din Guds Sår;

J - E - S - U - S !! Mitt hjärta ropar av smärta över se Dig i detta tillstånd, O min Älskade Gud! Vad har de gjort?... vad är det de gör?

uppenbara Min Kärleks Verk; uppenbara Dem för alla människor; även för dem som behandlar dig som en narr, Mitt barn; till slut skall de se Min Härlighet;

(Jag är splittrad, Herren vet det. Jag har redan behandlats som en narr, som en bedragare, som en besatt, som Antikrist, som mentalt sjuk. Jag har blivit förödmjukad, för folk döljer inte sina känslor när de vill såra en. Klarar jag att gå vidare på detta sätt? Jag är svag ... min själ är trött ... mina två vittnen har inte heller någon verklig auktoritet och ingen kraft, de går samma väg som jag, föraktade och modfällda, misstrodda och ignorerade. Vi dricker alla från samma bittra Bägare, och delar Den med Jesus.)

Vassula, du har Mig framför dig; det är Jag, din Gud, som till slut skall visa er alla Min Härlighet; Jag vet vad Jag väljer... Jag har funnit den minsta i hela Min skapelse; Jag valde dig så att alla skulle se att all Auktoritet kommer direkt ifrån Mig och endast från Mig ... och inte från dig! Vassula, Jag är Den som sköter denna Trädgård, Jag och ingen annan fäller de höga träden och låter de låga växa; Mitt Ord skall komma över dig, skapelse, som ett Åsknedslag! ve de otrogna!

Vassula, bevara Mig i ditt hjärta, ta emot Vår Frid;


1 Ordet ”hela” uttalades mycket långdraget.
2 Jesu röst var sorgsen och bönfallande
3 Igen, sorgsen och bönfallande.
4 Igen, sorgsen och bönfallande.
5 Jungfru Marias och Hans Hjärta.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message