DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag skall försköna Min Trädgård

24 februari 1988

(Rhodos)

Prisa Gud!

älskade, varje steg du tar välsignar Jag;

Tack Fader,
Ära vare Gud,
må Ditt Heliga Namn
bli förhärligat igen
Ja Herre.

Jag skall hjälpa er alla, Jag skall återställa Mitt Hus; Mina barn skall Jag föra tillbaka till Kärleken, Jag skall lära dem Mina Dygders Vägar eftersom de har glömt bort dem; Jag skall upplysa Mina lärare och Jag skall klappa på varje dörr och ge dem hopp, tro och kärlek; Jag skall försköna Min Trädgård, förstår du?

Jag tackar Dig, Herre och Frälsare, för all Din Kärlek och Barmhärtighet. Du har öppnat Nådens Dörr, och jag tackar Dig för att Du blev vår Frälsare...

blomma, du har ännu en lång väg att gå, Jag, Herren skall leda dig, var villig; kom ofta och bikta för Mig, ta emot Mig; be att Mitt Rike må komma och tillåt Mig att använda dig; förbli ingenting, så att Jag kan vara Allt;

Jag välsignar er alla, Mina älskade;

26 februari 1988

Ära vare Gud, Prisa Herren;

(Dessa ord sades av den helige Mikael när jag bad bönen till honom.)

Vassula, det är Jag, Herren,

tidsålder! O tidsålder av Fördärv, stunden har kommit, stunden för er räddning är inne; Min Ecclesia skall återuppstå, ty Rättvisa, Kärlek och Frid skall bo ibland er; Mitt Rike är alldeles vid era dörrar!

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message