DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Ryssland skall bli tecknet på Guds Härlighet

1 february 1988

Vassula, Jag har så många gånger bett om vigningen av Min dotter Ryssland; Jag har bönfallit om hennes helgande; idag,1 Vassula, är det den dag då hon såg Ljuset; hon kommer att fira sin tusenårsdag;

Vassula, din syster2 är död, men Herren är nära henne nu och skall uppväcka henne och Kärleken skall älska den Oälskade och hon skall utropa till Honom: "Du är Min Gud och Frälsare!" vid det ropet skall demonerna ta till flykten; skräckslagna skall demonerna fly; ty denna nation skall bli en och Guds mest hängivna tjänare; helad och återuppväckt genom Guds Kraft, hennes stora helighet kommer att dra till sig alla hennes grannar genom hennes tillbedjan av den Allsmäktige; Ryssland skall bli tecknet på Guds Härlighet, på Guds Barmhärtighet och Kärlek; hennes hymner och psaltarverser som klingar så skönt i Våra öron tillsammans med hennes behagfulla rörelser, skall uppstiga till himmelen likt rökelse; Kärleken skall uppväcka henne så som Han uppväckte henne för tusen år sedan3

Jag är Herren, Uppståndelsen; när Jag uppväcker Ryssland, kommer hon att återställa Mina gåvor, hon kommer åter att smycka Mitt Hus med kärlek, och Jag skall återförena henne med Mig; Jag skall bjuda henne Mitt Bröd och Mitt Vin, och hon kommer inte att avvisa Min Föda; hon kommer att ta emot vad Jag ger och hon skall äta Mitt Bröd och dricka Mitt Vin, och så förnyas och prisa Mig; Jag skall klä henne i Min Härlighet; Jag skall smycka henne majestätiskt; Jag skall bevattna henne från Mina Egna Källor; Jag skall fylla hennes förråd; Min Blick vilar på henne, o Vassula, bara vänta så skall du få se!4 dotter, Jag längtar så efter att få se Petrus, Min Petrus, besöka din syster...

Uppmuntra honom att fara, Herre, öppna en väg för honom om det är Din Vilja.

kom, Jag arbetar i många hjärtan; Vassula, be för att vinna Min Faders ynnest; Jag skall återupprätta Min Kyrka; ve de otrogna!

Vassula, Jag vill påminna dig om att det är Jag som fäller de höga träden och låter de låga växa; kom nu, vi, ja;5 oss, ja;6 ja, Vassula, tvivla aldrig; Jag har lärt dig att se Oss med din själs ögon; Jag är din Lärare; Jag älskar dig, tvivla aldrig;

2 february 1988

frid vare med dig, blomma; det är Jag, Jesus din Frälsare; Kärleken har funnit dig i ditt elände, bland de eländiga; älskade! Jag Herren har lagt Mina Gudomliga Händer på dig och smyckat dig ... att se på Mig förhärligar Mig;7

Jesus, jag hatar mig själv för mitt elände.

vad är det du säger Vassula!!8 du tycks glömma hur Jag är förenad med dig; akta dig för att säga så; kom ihåg, 'oss, vi?'

O Jesus, Ditt tålamod är Stort...

Jag älskar dig; kom, lyssna till Min Moder,

9vad Jag älskar dig, Vassula, to Spiti Mou se zitai, i portes ine orthanikhtes yia sena pethi Mou10 to noritero meta ti thefteri praxi;11


1 Detta år firades Rysslands kristnande för 1000 år sedan.
2 Ryssland.
3 Här slutar Marias budskap.
4 Jesus lät som om det fanns ytterligare en mängd saker som kommer att uppenbaras. Han lät glad och upprymd.
5 Plötsligt såg jag Honom sitta i fåtöljen och jag såg Hans vackra ansikte medan Han visade "oss" med handen, ordet "ja" sades till mig för att jag hade sett rätt.
6 Det andra "ja" var då jag såg jungfru Maria nära Jesus, hon log.
7 Jag såg på Hans bild.
8 Jesus var chockerad!
9Jungfru Maria.
10 Jag ställde en fråga till Vår Heliga Moder.
11 Grekiska: "Mitt Hus behöver dig - dess dörrar står vidöppna för dig, Mitt barn."

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message