DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Din Heliga Moder skall undervisa dig, Uppenbarelseboken, kap. 12

26 januari 1988

Vassula, vill du arbeta med din Heliga Moder; Vi är oskiljaktiga;

Ja, Jesus.

Jag älskar dig; Jag finns alltid nära Henne; din Heliga Moder skall undervisa dig nu;

(Jesus var tillsammans med jungfru Maria. Han lärde mig förstå att även om jag inte alltid såg dem tillsammans, så betyder det inte att Hon inte är med Honom. De är alltid tillsammans.)

dotter, Jag har alltid varit med dig; jag skyddar dig och hjälper dig;

(Jag förstod då att Jungfru Maria hjälper mig att förstå vissa saker. Hon hjälper mig på den här vägen som Gud har valt för mig.)

Jag skall hjälpa dig intill slutet;

(Jungfru Maria lät mig förstå att vi skulle gå igenom Upp 12.)

kom, Jag skall förklara; när Satan förlorade, svor han att förfölja återstoden av mina barn och föra krig mot dem; han svor i sitt rasande ursinne att uppsluka dem, för han vet att hans dagar är räknade, och därför vill han dra med sig så många själar som möjligt, ja, han är draken, och med sin svans försöker han svepa med sig Guds skapelse in i fördärvet; 1Vassula, Mitt barn, eftersom han är Fåfängan själv, klandrar han den Allsmäktiges verk och vill bevisa för Gud att Han har svikit Sin skapelse och att Våra barn är ämnade att följa hans onda vägar;

Vassula, Jag skall säga dig en sak, något som får alla dem som älskar Mig att jubla; detta år skall vara till Min ära;2 nej, du förstår inte riktigt; Mitt Obefläckade Hjärta skall vinna seger;3 Jag skall föra många själar tillbaka till Jesus;

(Vår Moder fäste min uppmärksamhet på Hennes uppenbarelser.)

På samma sätt som Jag har visat Mig i Lourdes och i Fatima, har Jag också visat Mig i Garabandal, och gett ett liknande Budskap; Garabandal är fortsättningen på Fatimas Budskap, men återigen har Satan förblindat ögonen på de kyrkliga auktoriteterna och förvirrat dem; han har sått sina frön i deras hjärtan4 så att de förnekar Mina uppenbarelser och hindrar Mitt Budskap från att bli allmänt erkänt; Vassula, Våra Hjärtan blöder, sårade av de törnen som trängts in i Dem; hur gråter Jag inte över er, barn; Jag älskar dig, Vassula; Mitt sårade Hjärta våndas av att se hur ni sopas med av drakens svans!

(Jungfru Maria plågades svårt.)

Vassula, låt Mig viska något i ditt öra; lyssna, ja;

(Jungfru Maria viskade en hemlighet i mitt öra. Ibland tror jag att jag drömmer och snart kommer att vakna.)

Vassula, det är för att Jesus har lagt en slöja över dina ögon; när tiden är mogen kommer Han att lyfta bort den; dotter, Jag vill att du skall lita på Honom; tillåt Honom att leda dig på detta sätt; sörj inte, blomma; Jag är alltid med dig; minns du hur Jag visade Mig utanför Min Kyrka i Turin?

Ja!

(Jungfru Maria visade sig i form av en enormt stor staty för min kusin. På så sätt visade Hon oss var Hennes Kyrka låg.)

ja, Jag visade mig för att kalla på er; Jag ville att ni skulle gå in i Min Kyrka, älskade barn; Jag visar mig för att kalla på Mina barn på olika platser, och för många människor; om ni bara visste hur Jag älskar er alla, Jag vill omfamna er alla och dra er alla intill Mitt Hjärta;

(En tanke slog mig, en ledsam tanke; att eftersom Uppenbarelsen är så enormt stor, kan det bli en orsak till att de kyrkliga auktoriteterna tvivlar. Den övergår deras visdom, som Jesus har sagt två gånger. Tvivel, tvivel, tvivel, skepticism, skepticism och skepticism....)

barn, varför glömmer du hur Jesus hade det medan Han var på jorden i köttet; Han var förföljd, förlöjligad och avvisad av Fariséerna; idag, dotter, avvisar de5 många av Guds Himmelska Verk; din tidsålder, dotter, har fallit lika djupt som Sodom; Jesus förvarnade dig om att dina förtryckare kommer att bli många, men jag skyddar dig från det värsta som skulle kunna hända;

kom, Vassula, glöm inte händelsen med Guds Heligaste Boning; Jag säger detta för att påminna dig om att Gud har lagt dig i Sitt Heliga Hjärta; Han har tillåtit dig att tränga in i Sitt Ljus, ja 'Solen';6 du har sett Guds allra Heligaste Boning;

Heliga Maria, jag förstod inte då att detta enorma 'ljusklot', är detsamma som det man såg i Fatima!

Du visste det inte då; Kärleken lyfte dig och lade dig i Sitt Hjärta; detta kommer Han att göra med resten av Våra barn; Vi ropar på Våra barn; Gud skall förlåta deras synder, Han skall lära dem att ångra och göra bot; Han skall lära dem Sina vägar; Han skall mätta dem med Okränkbarhet och de kommer att Omvända sig;

kom, ära Mig; Vassula, behandla Mig som din Heliga Moder; du är Mitt barn;

Ja, Heliga Moder. Nu har jag en Helig Familj. Jag älskar er.

(Jag oroade mig för morgondagen.)

var inte orolig; Jag skall viska Mina ord i ditt öra; Jag, Vassula, är alla människors Moder, kom;

(Jag kände Hennes Hjärta, vår Heliga Moder är lika sårad som Jesus är.)

ja Min Vassula, sårad är Jag av de upprepade misstagen som de kyrkliga myndigheterna gör när de förnekar Mitt Budskap i Garabandal; Garabandal är en utförligare framställning av Fatimas Budskap;

Vassula, vila nu, Jag skall kalla på dig i morgon;

Ja Heliga Maria, jag välsignar Dig.

dotter, kom till Mig när du önskar;


1 Genom vårt sätt att glömma bort Gud, på många sätt.
2 Jag förstod inte.
3 Då förstod jag.
4 Jag förstod "bland dem".
5 Många kyrkliga auktoriteter.
6 Jag kallar den Solen.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message