DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Petrus! varför är Mina lärjungar skingrade i fiendskap?

13 january 1988

Herre, många anklagar Dig för att vara orättvis, därför vänder de sig bort ifrån Dig och säger: "Om det finns en Gud, om... så är Han orättvis."

blomma, till dessa säger Jag, "om ni dör, så är det på grund av det onda som ni själva tillfogat er, det är frukten av er avfällighet, ångra er, lägg bort era synder, kom tillbaka till Mig så skall Jag förlåta er;"

se Mig som er Återlösare, er Tröstare; Jag kommer för att Lysa som ett Ljus i denna tidens mörka värld;

Mitt Hus härskar i förvirring, i debatter, i egenintressen, i ohelighet; Petrus! Petrus! varför, varför är Mina lärjungar skingrade i fiendskap? helgad av Min Hand, Min broder, Jag älskar dig från all evighet;

Mitt Heliga Hjärta är sårat, sårat av törnen som drivits in i Det av Mina egna; Mina egna som Jag älskar; Jag skall visa dig Mitt Sårade Hjärta; de genomborrar Mitt Heliga Hjärta om igen; Mitt Blod strömmar ut; de korsfäster Mig på nytt; de är inte uppriktiga; Min Kropp värker av brist på kärlek; Mina Läppar är torra av brist på kärlek; Jag törstar, älskade;

de har glömt Mina vägar, de har glömt att Jag är ödmjuk, mild och full av kärlek; allt Jag begär av er är kärlek; älska varandra lika mycket som Jag älskar er; varför strida i Min Kyrka? varför dessa dispyter i Min Närvaro, varför detta hat? varför alla dessa giftiga uttalanden? var är deras helighet? varför försummar de Min trädgård? de skingrar Mina lamm mer än någonsin, och de få som är kvar kommer också att försvinna ur fållan därför att de har övergett dem;

Petrus, Mina Ögon har blivit trötta av att se dem anklaga varandra; de har ödelagt Mina ängar och har ingenting att ge Mina lamm; deras sätt behagar Mig inte; Jag har gett dem kärlek och frid; Jag har aldrig lärt dem att döma andra;

Vassula, Jag härskar med godhet; Mitt Heliga Hjärta blöder och sargas; varför provocerar de Mig? har Jag inte sagt att den som säger sig vandra i Mitt Ljus men hatar sin broder fortfarande är i mörkret? har de verkligen förstått vad Jag menade med: "om du kommer med ditt offer till altaret och plötsligt erinrar dig att din broder har något emot dig, lämna då din gåva där vid altaret, gå bort och försona dig med din broder och kom sedan och bär fram din gåva med ett rent hjärta;"

med detta menade Jag att ni bör vara i harmoni med varandra och älska varandra; sök frid med varandra; försonas med varandra innan ni ger Mig era gåvor i Mitt Hus; barn, det har aldrig fattats kärlek i Mitt Hjärta, inte heller i Mina första lärjungars hjärtan;

Herre, jag lider av att känna Dig lida; Ditt Tålamod är stort!

Vassula, Mitt barn, uppväckt från de döda, tro på Mig; hoppas på Mig och älska Mig; Jag, Herren, skall aldrig överge dig;

Herre, jag ber Dig att uppväcka Dina andra barn så som du har uppväckt mig.

det skall Jag, men inte därför att du har bett Mig; Jag skall uppväcka dem därför att det var och är Min Vilja; kom, och glöm inte Min Närvaro; älskade, till slut skall Jag segra;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message