DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

För att kunna enas måste alla böja sig

12 januari 1988

Herre, min Gud,

Vassula, låt Mig hjälpa dig; kommer du ihåg visionen med de tre stängerna? raka och stela?

Ja Herre, det minns jag.

nåväl, för att kunna enas så måste alla tre böja sig; Jag sade aldrig att bara två skulle böja sig; Vassula, inser du att Jag, er Gud, håller på att förbereda er för att enas?

Jag tänkte just fråga Dig om gårdagens budskap, om hur man gör korstecknet.

Jag vet dotter, det är därför Jag vill att du skall förstå vad Jag menar med 'för att förenas, måste ni alla böja er'; Jag älskar er alla och i Min gränslösa Barmhärtighet kommer Jag för att hjälpa er att enas;

Vassula, sök Mig i hjärtats enkelhet; Jag är kärlekens Gud; Jag är mild och ödmjuk; kom ihåg Mina vägar för att kunna enas; överge era själviska avsikter; känn igen Min Röst, ni åt vilka Jag har anförtrott Mitt Ord och även tusentals själar; ni som Jag har utnämnt till herrar över Min hjord, varför söka era egna intressen och inte Mina? Mina lamm är skingrade, skingrade ...

Jag stiger ned genom dig, blomma, för att samla länderna, församla Mina präster och förnya er genom Min Kärlek;

Herre och Frälsare, hur skall de kunna förstå och upptäcka sina fel?

de upptäcker sina fel genom att söka Min Vilja; ; ångra er; tänk på Min Barmhärtighet; tro på Min Försyns Verk istället för att trampa på Dem; tillbe Mig i uppriktighet; sök Mina intressen och inte era egna;

Herre, förlåt mig om jag inte riktigt förstår vad som menas med 'intressen'. Betyder det: allt som Du önskar, Herre, är att samla Din hjord som just nu är skingrad?

älskade, till och med du förstod vad det är Jag önskar mest, men detta är inte allt Jag önskar; när du läser denna uppenbarelse en gång till kommer du att förstå, Vassula;

Ja, Herre.

Jag skall påminna dig, dotter, om att välsigna dem som förföljer dig; Kärleken är alltid tålmodig och god; lev heligt, tänk på Mitt tålamod med dig, dotter; 1 var Min avbild, ha tro på Mig; hopp och kärlek; kom, vila i Mig, käraste själ, känn Min Kärlek och ära Mig, din Gud; oss? vi?

Tack Herre för Din kärlek som omsluter mig, för tålamodet, Din mildhet och den medkänsla Du visar min själ. Jag tror, jag tillber, jag hoppas på Dig och jag älskar Dig, amen.

o, älskade! Mitt Hjärta flödar över av kärlek när Jag hör dig säga dessa ord till Mig! 2

O Gud, hur skulle jag kunna låta bli att älska Dig?
Jag är Din, även om jag är ett svagt lerkärl.
Allt jag gör, gör jag av kärlek till Dig.
Jag söker inte mina intressen,
jag vill Förhärliga Ditt Namn.
Jag försöker föra Dina lamm tillbaka till Dig,
jag försöker göra Din Vilja, Herre.
Jag älskar Dig, och på grund av denna kärlek, en kärlek som Du har gett mig och lärt mig,
ber jag Dig, om det är Din önskan, att stärka min tro
och låta mig älska Dig utan gräns,
så att jag kan fortsätta att förhärliga Dig.
Amen.

Jag skall livnära dig med frukt ur Min trädgård; Jag skall mätta dig, älskade, inför ögonen på dina förföljare; för detta är Min Vilja;

Tack, Herre Jesus.

håll troget fast vid det som Jag har gett dig och låt ingen ta din segerkrans ifrån dig; tro orubbligt på Mig; här, ta Min Hand och lyssna när Jag viskar i ditt öra;


1 Om det inte varit för att Han är Kärlek, hade Han tillintetgjort mig för länge sedan!
2 Gud verkade så överlycklig.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message