DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag ger Mitt Ord frikostigt

<

10 januari 1988

Min Gud, det är så gott att ibland få höra talas om själar som tar emot Dina Verk som jag gör, fast på ett annat sätt, men ändå på ett övernaturligt sätt. Jag har redan hört om två kvinnor som får nästan samma budskap som jag, men medan de är i extas, som evangelisten Johannes! Genom den Helige Ande.

Jag ger Mitt Ord frikostigt; Jag kommer alltid att göra det; behaga Mig, älskade, och be med Mig; Min Själ har utvalt dig; kom, låt oss be, 1

"Rättfärdige Fader,
Jag är villig att göra Din Heliga Vilja,
Jag är villig att fortsätta
att behaga Ditt Hjärta, så fullt av Ömhet,
och ersätta törnena med min kärlek,
de törnen som ännu finns kvar i Dig; amen"

kom, Jag skall lära dig en annan bön som är mycket verksam som gottgörelse; säg efter Mig dessa ord:

"Jag tror, Jag tillber, Jag hoppas på och Jag älskar Dig, amen"

Men Herre, detta var den bön som din Fredsängel bad i Fatima.

Jag har lärt Mina änglar att be på detta sätt;

Ja, Herre,
Du är verkligen mitt Hopp,
Du är min Glädje, mitt Leende,
jag tror på Dig,
Du är min Livsglädje, Du är mitt Liv,
jag prisar och tillber Dig för evigt.
amen.

kom nu till Mig; 2 ja, gör Mitt Korstecken;

(Jag reste Mig och gick till Honom, knäböjde och gjorde korstecknet.)

ja, i Treenighet; Jag älskar dig, dotter; oss, vi?

Ja, Herre.

berätta för dem... berätta för dem...

(Med detta menar Herren, att när jag gör korstecknet, gör jag det som jag lärt mig i den ortodoxa Kyrkan. Tummen, pekfingret och långfingret tillsammans. Ett tecken på Treenighet som bekräftar den Heliga Treenigheten.)


1 Jesus kom närmare och lade sin Hand på min axel.
2 Jesus menade till porträttet av den heliga svepeduken.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message